Kampen om pensionen


Ekot skriver i ett par artiklar om de kommande förhandlingarna inom den, så kallade, pensionsgruppen. Regeringspartierna vill göra det möjligt att arbeta ända fram till 69 års ålder (idag 67 år).

Socialdemokraterna har inget intresse av en sådan reform. De framhåller som mer angeläget att öka antalet arbetade timmar genom att göra det möjligt för fler att arbeta till 65 års ålder. Framför allt bland LO-förbundens medlemmar finns stora grupper av arbetare som slås ut från arbetslivet flera år innan 65-årsdagen. Tomas Eneroth (S) säger att …

I dag slits många ut i förtid, både på grund av stress, men också belastningsskador. Vill vi ha fler arbetade timmar så finns det väldigt mycket att göra när det gäller förbättrade möjligheter till rehabilitering, arbetsmiljön och företagsvården. Det stora vinsten ligger i att vi kan få förändringar i hur arbetslivet faktiskt är utformat.

En annan fråga gäller frågan om storlekenpremiepensionen. Idag är den 2,5 % av lönen. Socialdemokraterna har öppnat för att minska den andelen. De flesta av regeringspartierna motsätter sig en sådan förändring. Det finns dock ett stort tryck från det omgivande samhället på förändringar i den delen.

Partierna kommer ju att behöva finna kompromisser kring dessa frågor för att kunna komma framåt. Som jag ser det är den svåraste frågan den om hur man kan förlänga arbetslivet för de som idag inte orkar till 65 års ålder. Att ändra lagen om anställningsskydd i den riktningen att man har rätt att arbeta till 69 års ålder är en billig och enkel reform. Att reformera premiepensionen är förmodligen också ganska enkelt. Här är svårigheterna snarare politiska än tekniska.

Men åtgärder för att göra det möjligt för människor att inte i förtid slås från arbetsmarknaden är dyra. De åtgärder som krävs måste av naturen vara långsiktiga och det tar därför lång tid innan man ser en utveckling. Åtgärderna måste handla om sjukvård och effektiva rehabiliteringsåtgärder, vilket arbetsliv vi önskar se i Sverige etc.

Den borgerliga regeringen har ju tydligt visat viken utveckling de vill se med förändringarna av sjukföräskringen och sin önskan att få en större låglönesektor. Jag hoppas verkligen att Tomas Eneroth kan komma framåt i dessa frågor. Men eftersom reformer kring dessa frågor inte berör pensionssystemet direkt behövs det parlamentariskt och annat tryck för att få förändringar i positiv riktning.

Länkar: Ekot, Ekot, SvD

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 12 augusti, 2013, in Fackliga frågor, Pension and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Kampen om pensionen.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: