Fredrik Reinfeldts onda dröm – industrisamhället


För en tid sedan meddelade rikets statsminister att de svenska industrijobben i stort var utplånade. Det har känts ganska uppenbart att Fredrik Reinfeldt, tillsammans med den borgerliga regeringen, har haft den synen på den svenska industrin. De har, i bästa fall, ansett den som en del av svensk historia. Eftersom Sverige är på väg från industrisamhället har det inte funnits anledning till några sorger eller onödig nostalgi för det.

Varför satsa på industriell verksamhet när Sveriges framtid finns att söka i en större låglönesektor som ska serva de arbetande i de kvalificerade servicenäringarna? Det Fredrik kanske inte har förstått är att den svenska industrin fortfarande är motorn och förutsättningen för många arbetstillfällen inom servicesektorn. Kvalificerade industriarbeten kan generera goda löner och stödja teknisk utveckling och forskning.

Svenska Dagbladet har rapporterat om att EU ser möjligheter att utveckla industriell verksamhet i medlemsländerna. Tyskland tillhör några få länder i Europa där industrin har ökat sin andel av ekonomin. Med det som förebild satsar EU på att öka industrins andel av den sammanlagda bruttonationalprodukten i EU från 15,6 % till 20 % fram till 2020.

Tidningen har talat med Antonio Tajani (kommissionär med ansvarar för näringsliv och företagande). Han menar att det är nödvändigt med en ny industriell revolution för att kunna komma till rätta med arbetslösheten inom EU. I artikeln listas översiktligt de åtgärder som EU kan göra för att skapa förutsättningar för fler industriarbeten.

En del (som statsministern?) kanske ser EU:s vision som fåfäng och orealistisk. Fortfarande är den dominerande trenden inom industrin att förlägga produktion i låglöneländer. Men det sker även återflyttning av produktion från låglöneländer till ursprungsländerna. Företagen har funnit att det klokt att förlägga produktion nära den plats där man utvecklar sina produkter. Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, säger att …

Var produkter säljs är styrande för var produktionen lokaliseras. Men när det kommer till snabbheten så blir de allt viktigare att hålla ihop forskning, produktion och marknadssidan än att jaga enskilda lönekostnadsfördelar.

EU:s syn på att utveckla mer industriel verksamhet är inte orealistisk. Det handlar förstås inte om att industrin ska bli så stor som under dess höjdpunkt under 1900-talet. Industriell produktion kan vara starkt bidragande för omställningen av Sverige och EU till att bli mer miljövänligt. Samtidigt kan det innebära fler utvecklande och kvalificerade arbeten.

Det ska bli intressant på vilket sätt som den svenska regeringen ska implementera EU:s mål för industriell utveckling.

Länkar: SvD, SvD, SvD, da.se, SVT Debatt

Fler som skrivit: Ola Möller

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 10 juli, 2013, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

  1. Framtiden för Reinfeldt är att offentliga sektorn eller vårat gemensamma ska skötas av privata företag sedan har det visat sig att 17 av 23 av dessa skattar utomlands.

    Kort sagt skatt är enbart en angelägenhet för lågt avlönade , pensionärer och det lilla som finns att ta från sjukas och arbetslösa försäkringar.

    Högre avlönade ska varken jobba, betala skatt , de ska främst se till så andra gör jobben men där vinsten av detta ges till lat överklass och höga direktörer.

%d bloggare gillar detta: