Jobben måste anpassas till människorna


LO har presenterat ett slags utkast till en annan sjukförsäkring än den vi har idag. LO vill komma ifrån den borgerliga regeringens system med fasta dagar (rehabkedjan) som inte tar den minsta hänsyn till individuella behov och skillnader. LO vill vidare att arbetsgivarnas ansvar för att stödja människor tillbaka till arbetet ska öka. Därför är man öppen för att avskaffa arbetsgivarnas sjuklöneansvar och i stället låta parterna teckna avtal om en rehabiliteringsförsäkring.

Den borgerliga regeringen genomförde ganska snabbt efter att man tillträtt regeringsmakten efter 2006 års allmänna val flera förändringar i socialförsäkringssystemet. Man stramade åt regelverken för arbetslöshetsförsäkringen och för sjukförsäkringen. Systemet var en del i det reformpaket man kallade ”arbetslinjen”. Arbetslösheten skulle genom en kombination av morot och piska minska.

LO hävdar i sin rapport att det inte går att se någon jobbskapande effekt med rehabkedjan. Däremot har regeringen lyckats med att minska människors förtroende för Försäkringskassan och för sjukförsäkringen. LO säger att inte bara de hårdare kraven för sjukpenning och sjukersättning, utan också det sänkta inkomsttaket (som gör att 40 % har hela sin inkomst försäkrad i händelse av sjukdom) bidrar till det.

Den borgerliga regeringen har misslyckats med att långsiktigt få sjukskrivna tillbaka i arbete. Situationen har inte förbättrats för de långtidssjuka. De snurrar fortfarande runt i ett system som tar liten hänsyn till var och ens behov och sjukdom. I boken ”Kampen om sjukfrånvaron” visade Björn Johnson att orsaken till att sjuktalen ökade i Sverige fanns att finna i efterdyningarna av 1990-talskrisen.

Det fanns en gång ett fungerande rehabiliteringssystem i Sverige. När den djupa 1990-talskrisen gjorde att kommuner och landsting tvingades till nedskärningar drabbade detta fungerande rehabiliteringssystem. Detta innebar att den långvariga sjukskrivningen snabbt ökade.

LO:s tankar visar på betydelsen av verklig rehabilitering. Även om jag inte har hunnit läsa hela rapporten känns LO:s tankar rimliga och förtjänar en seriös diskussion.

Länkar: Arbetet, dagens arena, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Kjell Rautio, Martin Moberg, Martin Moberg

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 2 juli, 2013, i Fackliga frågor, Socialförsäkringsfrågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

  1. Det blir allt mer tydligt att det som den borgerliga regeringen kallar för ”krafttag mot arbetslösheten” har visat sig vara lika verkningsfullt som att försöka slå ihjäl mygg medelst knuten näve. Det kan se beslutsamt och kraftfullt ut men har ingen som helst effekt på myggplågan.

%d bloggare gillar detta: