Pengarullningen fortsätter


Dyra bilder

Inför valet 2006 skrev de borgerliga partierna i skriften ”Att bryta Socialdemokraternas makthegemoni.” att …

Vi ser med oro på att allt fler myndigheter använder en ökande andel av sina resurser åt politisk opinionsbildning och lobbying.

Utvecklingen mot att myndigheter allt mer använder sig av opinionsbildning och lobbying i sitt arbete eller att myndigheter särskilt inrättas för att påverka samhällsopinionen eller politiken är ett hot, eller direkt brott, mot grundlagens krav på myndigheternas saklighet och opartiskhet.

Tidningen Aftonbladet har granskat hur den borgerliga regeringen har lyckats med sin föresats. Det verkar som om det inte har gått särskilt bra. De senaste fem åren har statliga myndigheter betalat ut omkring 250 miljoner kronor till PR- och lobbyfirmor. Tidningen berättar hur Arbetsförmedlingen har betalat över 30 miljoner för tjänster. Bland annat betalade man 150.000 kronor för producerandet  av en debattartikel som sedan aldrig blev publicerad.

Strålsäkerhetsmyndig­heten betalade över 70.000 kronor för sex små bilder av kärnkraftsverk. Bilderna finns på myndighetens hemsida.

Självklart ska myndigheter ibland kunna upphandla tjänster på områden där de saknar egen kompetens. Men det verkar som om man idag upphandlar uppdrag väl rutinmässigt. Nog borde myndigheter själva kunna formulera en debattartikel, nog borde myndigheterna till en billigare penning anlita en professionell fotograf etc. Jag kan vidare dela den uppfattning som uttrycks i ett debattinlägg av Jessica Henryson och Birgitta Nygren:

Det behövs en uppförandekod för professionella lobbyister. Idealet vore om byråerna självmant tog ansvar för öppenheten. Men sorgligt nog finns det ett närmast kompakt motstånd mot detta inom pr-branschen i Sverige. Därför bör demokratiminister Birgitta Ohlsson ta initiativ till en statlig utredning i syfte att utforma regler för ökad öppenhet vid lobbying, så som många andra länder redan har gjort.

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet ledare, dn.se, SvD

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 29 juni, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

  1. Det var indignerat värre i dagens ” Medierna ”, när programmet hade jagat kommunala fakturor för medieträning. Det är inget fel i att intressera sig för olika typer av konsulthjälp som kommuner, myndigheter och bolag köper in, men här frodades fördomarna om PR-byråer och vad det innebär att vara föremål för granskning.

%d bloggare gillar detta: