Minska konsekvenserna av ett bostadsprisfall


Tillsammans med de stigande bostadspriserna har skuldsättningen bland svenska hushåll ökat. För att minimera risken av en bostadsbubbla har Riksbanken valt att hålla nere den svenska räntan. Det har, i sin tur, inneburit att Riksbankens uppdrag att hålla inflationen på två procent över konjunkturcykler inte hållits. Sverige har idag en inflation betydligt lägre än så. Enligt många bedömare har denna penningpolitik gjort att fler personer blivit arbetslösa än annars.

I en aktuell rapport med rubriken ”Stora skulder och höga bostadspriser. – Fem reformförslag” sägs att …

Det finns anledning att ifrågasätta hur väl Riksbankens agerande stämmer överens med det mandat Riksdagen har delegerat. Det finns därtill anledning att ifrågasätta om det är effektivt att använda penningpolitiken för att dämpa den privata skuldsättningen.

Det finns ett flertal reformer som bör genomföras för att skapa en stabilare och tryggare bostadsmarknad i Sverige. I dagens läge med relativt höga bostadspriser och omfattande privat skuldsättning så bör reformerna ha fokus på att dämpa de problem som kan uppstå vid ett eventuellt framtida bostadsprisfall.

LO föreslår följande fem åtgärder för att minimera riskerna för en eventuell bostadsbubbla:

 1. Riksbanken ska prissätta målkonflikten
  Riksbanken gör helt fel när de använder reporäntan för att dämpa skuldsättningen. Men om Riksbanken fortsatt känner sig nödgad att använda styrräntan som ett vapen mot skuldsättning så bör målkonflikten, mellan prisstabilitet och finansiell stabilitet, klargöras.
 2. Banker ska ta mindre risker
  Sverige behöver en reformagenda som dämpar bankernas riskaptit samtidigt som kostnaden för samhällsekonomin blir lägre vid ett eventuellt bostadsprisfall.
 3. Öka utbudet av bostäder
  Inför en statlig investeringsbonus för produktion av mindre hyresrätter för unga i storstadsregionerna.
 4. En bättre arbetslöshetsförsäkring
  En sådan reform minskar riskerna vid ett scenario där bostadsprisena faller samtidigt som arbetslösheten är hög.
 5. Inför krav på amorteringskultur
  • banker ska informera kund om amortering,
  • redovisa för kund när kund blir skuldfri,
  • externt redovisa amorteringstider på banken.

Det har börjat komma varningar från många håll om riskerna för en eventuell bostadsprisbubbla i Sverige. En kombination av låga räntor, ett bostadsbyggande som inte täcker behovet och skattesänkningar (jobbskatteavdrag och avskaffad fastighetsskatt) har bidragit till denna utveckling. LO-ekonomernas förslag förtjänar verkligen att diskuteras.

Länkar: lo.se, Arbetet, SvD, Ekot, Fastighetsfolket, di.se, SvD, SVT, dn.se, dagens arena, dagens arena

Fler som skrivit: Åsa-Pia Järliden Bergström

Annonser

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 28 juni, 2013, i Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

 1. Leif Andersson

  Tandlösa, löjeväckande fega förslag. Finns bara två vägar framåt, bort med ränteavdragen och rak amortering på max 50 år liknande det system som används i övriga Europa.

%d bloggare gillar detta: