Pensionärer under fattigdomsgränsen


Pensionsmyndigheten rapporterar att för var tredje pensionär är nivån av den allmänna pensionen lägre än fattigdomsgränsen. Skillnaderna är stora mellan män och kvinnor – 45 % av de kvinnliga pensionärerna har en pension som är lägre än den definierade fattigdomsgränsen om 10.800 kr/månad. För män är motsvarande siffra 25 %.

Då man inte räknat med eventuell tjänstepension eller annat pensionssparande är ju den samlade verkligheten förmodligen ganska mycket annorlunda. Det man kan misstänka är dock att för kvinnor blir problemet förmodligen inte särskilt mycket annorlunda. Kvinnor arbetar ju fortfarande i högre grad deltider och är längre föräldralediga. I ett system där hela livsinkomsten räknas påverkar ju detta både nivån på den allmänna pensionen som eventuell tjänstepension.

För de som har haft låg eller ingen inkomst av arbete finns det ett grundskydd, garantipension, som garanterar en lägsta nivå av den pension man får. Men som undersökningen visar så hamnar drygt 65 % av de med garantipension under fattigdomsgränsen. Det visar sig att bostadstillägget är viktigt för denna grupp av pensionärer. 96 % av dem som får bostadstillägg skulle ha hamnat under fattigdomsgränsen utan tillägget. Med bostadstillägg hamnar 45 % över gränsen.

Myndigheten har identifierat fyra grupper som riskerar låg pension:

 • Gifta kvinnor om man enbart ser till deras personliga inkomst.
 • Ogifta pensionärer — både män och kvinnor — om man ser till inkomststandard.
 • Sent inflyttade.
 • De som saknar tjänstepension och andra inkomster i pensionen.

Den stora utmaningen för framtiden är att få till ett arbetsliv som gör att fler kan få en rimligare nivå på sin pension. Kvinnor måste få chansen att arbeta heltider, fler män måste ta ansvar för sina barn, det gäller att verka för att fler anställda får tjänstepension (andelen företag som inte omfattas av kollektivavtal ökar) etc.

Länkar: di.se, SVT, Ekot, SvD, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 22 juni, 2013, in Fackliga frågor, Pension and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

 1. Anders Nilsson

  Det blir intressantare om man fick veta hur stor resp grupp är och hur de
  överlappar varandra. Vad har sent inkommande rätt att förvänta sig? Lika
  mycket som äldre svenska kvinnor som haft låg inkomst men ändå betalat
  skatt.

 2. Anita Nyberg

  Vad jag, kvinna 66 år kan tycka är intressant, är att om jag haft 10-15% mer i lön, dvs lika mycket som mina mannliga kollegor, skulle problemet inte ha funnits. Jag har arbetat 36 år i postverket och 11 år i bank och ligger under fattiggränsen, vilket betyder att sent inkommande inte borde kunna förvänta sig att ens överleva. Alternativet är att lägga sig ner och självdö, för att åtminstone kunna bjuda de överlevande på en arvsvinst. Man måste göra om hela pensionssystemet, höja pensionerna rejält, eller låta pensionärerna skatta 10-20% istället för den straffskatt vi nu betalar.

%d bloggare gillar detta: