Calmfors har fel


Har han fel?

För några veckor sedan presenterade IFAU en rapport som fastslog att den borgerliga regeringens reformer gällande a-kassan och jobbskatteavdrag inneburit vikande löneutveckling. Jag kommenterade rapporten i något ifrågasättande ordalag ett par dagar senare.

I ett debattinlägg den 16 juni kommenterar representanterna för TCO Göran Zettergren (chefsekonom) och Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef) IFAU:s rapport. De är starkt kritiska till de slutsatser som rapporten förmedlar. Göran och Roger menar att studien har så stora brister att det överhuvudtaget inte går att dra de slutsatser som forskarna gör. De har två huvudsakliga invändningar emot IFAU:s rapport:

  • En central del i den tes som förs fram är att en sänkt ersättning till de arbetslösa ska ha haft en avgörande effekt på lönebildningen. Problemet är bara att IFAU:s datamaterial inte omfattar uppgifter om vilka individer som faktiskt påverkas av förändringar i ersättningsgraden. Istället hittar man på en teoretisk ersättningsgrad baserad på antagandet att samtliga individer berörs fullt ut.
  • Ändå är vår allvarligaste invändning mot forskarnas slutsatser att man inte tar någon hänsyn vare sig till produktivitetsutvecklingen i ekonomin eller till den effekt som hela den finansiella krisen haft på lönebildningen. Detta är uppseendeväckande då produktivitetsutvecklingen är helt avgörande för löneutvecklingen även i den teoretiska modell som studien bygger på.

Göran och Roger skriver avslutningsvis att …

Att inte ta hänsyn till produktivitetsutvecklingen i ekonomin, inte nämna finanskrisen en enda gång och inte bry sig om att kommentera att de data man har att tillgå inte tar hänsyn till hur a-kassan faktisk fungerar är inget annat än anmärkningsvärt. Detta behöver belysas och diskuteras. Därför skriver vi denna artikel.

IFAU:s rapport fick stort genomslag i media då den presenterades. Jag har dock sett väldigt få kommentarer (inga alls egentligen) på TCO:s kommentar på den. TCO synes, enligt mig, ha ganska relevanta invändningar emot den studie som IFAU skrivit. Är det därför som rapportförfattarna inte bemödat sig om att gå i svaromål?

Fler som skrivit: Göran Zettergren

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 22 juni, 2013, i Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Calmfors har fel.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: