Om att svälta verksamhet nästan till döds


Under 1990-talet införde många kommuner och landsting olika varianter av ”köp- och säljsystem”. Det innebar att en del av den kommunala verksamheten fattade beslut om att genomföra viss kommunal verksamhet och budgeterade för den. En annan del av den kommunala organisationen handlade upp den avsedda verksamheten. Syftet var väl att mer effektivt använda de kommunala medlen och skapa en tradition av konkurrensutsättning.

Bland de verksamheter som tidigt konkurrensutsattes och började upphandlas i fri konkurrens var den kommunala pendlingstrafiken (oftast busstrafik). Kommunalpolitikerna kunde inledningsvis glädjas åt att se minskande priser på den trafik man upphandlade. Det ledde snabbt till att kommunala bussbolag försvann. I en kortsiktig mening var ju detta positivt för skattebetalarna.

De som dock fick betala priset för de allt lägre priserna för upphandlad busstrafik var de som satt vid ratten. De pressades allt hårdare och utsattes för allt tuffare scheman och arbetsvillkor. Detta var, bland annat, bakgrunden till den strejk (för tio år sedan?) som kommunal genomförde bland sina medlemmar inom denna verksamhet. Kommunals strejk var lyckosam i att man lyckades reglera en del grundläggande villkor för de arbetande inom branschen.

Ungefär samtidigt blev det allt svårare att sänka priserna i upphandlingarna. Nånstans blev det allt svårare att pressa de anställda bussförarna. Även om inte priserna sjunker längre så är arbetsvillkoren i branschen hårt pressade.

Erfarenheterna av utvecklingen i den kommunala pendlingstrafiken är förmodligen klart överförbara för vad som händer i övrig välfärdsproduktion idag. Tidningen Kommunalarbetaren skriver om hur större företag inom hemtjänstföretag försvunnit från några kommuner inom Storstockholmsområdet. De ersättningar kommunerna erbjuder för upphandlad hemtjänst är för låg för de företag som erbjuder kollektivavtalsenliga villkor.

Björn Falkeblad (M), ordförande för socialnämnden i Järfälla, menar att det pris de betalar för hemtjänsttjänster inte är för låg eftersom det finns företag som accepterar det. Den kommunala hemtjänsten har budgeterat ett underskott om 7 Mkr. De skulle behöva få betalt motsvarande 350 kronor per timme för att inte visa ekonomiskt underskott. Kommunen betalar 315 kr. Arnfinn Kleveland, chef för Vård och omsorg, säger att …

Det blir ju så att vi måste hitta medarbetare med lägre löneanspråk. Vi har minimerat gångtiderna, då är den andra posten: vad kostar medarbetaren. Vid varje anställning prövar man ju det. Men vid för låga löner får vi inga anställda som klarar våra kompetenskrav.

Uttalandet gör det tydligt vad det handlar om. Det handlar om att pressa de anställda som ska utföra arbetsuppgifterna att göra detta till sämsta möjliga arbetsvillkor. Företag som valt att teckna kollektivavtal och därmed accepterat vissa minimivillkor börjar få svårt att konkurrera med företag utan avtal och bestämda minsta villkor. Företag som väljer bort kollektivavtal kan anställa till lägre löner, korta anställningar, deltider etc. Till det kommer den osäkerhet som den anställda personalen står inför då den verksamhet de jobbar för åter ska upphandlas.

Nånstans finns en lägsta gräns för vilka arbetsvillkor de anställda accepterar att arbeta under. Men är det verkligen en sådan verklighet vi vill ha? Är det genom en tävlan mot botten som vi ska bedriva den offentligt finansierade välfärden?

Knappast någon av de som beslutar om att bedriva verksamheten på detta sätt har liknande anställningsvillkor. De ser enbart till den kortsiktiga nyttan av att pressa anställnings- och arbetsvillkor på det sätt som sker genom att ständigt pressa priserna nedåt.

Genom att inte vara beredda att betala för vad det kostar får vi den verksamhet och det utfall av verksamheten som vi förtjänar.

Länkar: ka.se, ka.se, Aftonbladet debatt

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 10 juni, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Om att svälta verksamhet nästan till döds.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: