Arbetsförmedlingen har inte ett fungerande kontrollsystem


Igår skrev jag om ett reportage vari SVT rapporterade att Arbetsförmedlingen har väl fungerande rutiner för att beivra bedrägerier och oegentligheter bland arbetslösa. Av reportaget framgick även att man verkar sakna sådana rutiner för att granska företag och organisationer som utför tjänster för Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen brukar tydligen hävda att man har ett väl fungerande kontrollsystem för att granska, exempelvis, de coachföretag som levererar tjänster till myndigheten. Arbetsförmedlingen säger att kontrollerna innefattar sådant som att man gör olika typer av besök hos leverantörerna: avtalskontroller, leverantörsdialog, kvalitetskontroller och kvalitetsinspektioner.

Det visar sig dock att Arbetsförmedlingen inte har genomfört någon sådan kontrollinsats sedan nån gång 2011. Enligt myndigheten har det inte funnits anledning att genomföra någon granskning.

Enligt den borgerliga regeringens doktriner är valfrihet något gott och eftersträvansvärt i alla avseenden. Det innebär därför att statliga myndigheter ska upphandla tjänster från företag och organisationer. Enligt regeringens regleringsbrev gällande Arbetsförmedlingen ska myndigheten göra så att fler arbetslösa ska välja vilket företag de vill ha hjälp av. Detta regeringens beslut gäller alldeles oavsett om de upphandlade företagens tjänster är bättre eller sämre än vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda.

Olika politiska värderingar och drivkrafter är inga vetenskapliga sanningar. Det innebär att politiska partier drivs av en övertygelse om att den egna vägen att gå är bättre än de andras. På detta sätt är de borgerliga partierna övertygade om att det är något gott att kräva av, exempelvis, Arbetsförmedlingen att låta andra utföra sitt uppdrag. Eftersom den borgerliga regeringen är så övertygade om det goda med deras system har man inte prioriterat att verkligen granska om systemet fungerar.

Arbetsmarknadspolitik har nu blivit till en marknad vilken som helst. Det har inneburit att företag och organisationer fylkats kring det dukade bordet hos Arbetsförmedlingen. Statliga medel hamnar hos såväl goda som mindre goda utförare. Det är inte första gången som mediarapporteringen har funnit liknande brister i Arbetsförmedlingens uppföljning av de utförare man anlitat. Eftersom ingen förbättring har skett urholkas förtroendet för Arbetsförmedlingen och för arbetsmarknadspolitiken.

Den borgerliga regeringen har inget intresse av att i grunden förändra sin arbetsmarknadspolitik. Den verkar heller inte ha något intresse av att kritiskt granska om deras politik fungerar i praktiken. Annars hade de väl mer resolut uppdragit åt Arbetsförmedlingen att följa upp utförarnas arbete?

Länkar: SVTSVTSVTSVT, di.se

Fler som skrivit: Martin Moberg

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 9 juni, 2013, in Arbetsmarknadspolitik and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Arbetsförmedlingen har inte ett fungerande kontrollsystem.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: