Om att hålla koll på de arbetslösa


SVT rapporterar idag om att Arbetsförmedlingen har bra och väl fungerande rutiner när det gäller att beivra bedrägerier och oegentligheter bland arbetslösa. Däremot verkar det inte finnas några rutiner alls när det gäller att beivra oegentligheter bland företag och aktörer som låter sig komma i åtnjutande av Arbetsförmedlingens medel.

Jag borde väl inte vara särskilt förvånad över detta. Från politiskt håll har ju fokus legat på att beivra fusk bland socialförsäkringssystemens förmånstagare. Det har inte alls varit lika intressant att komma åt annat slöseri med offentliga medel.

Det är självklart så att det långsiktiga förtroendet för våra socialförsäkringssystem kräver att man beivrar missbruk av dem. Men det går heller inte att enbart beivra ett visst sorts fusk eller missbruk av offentliga medel. Ska människor vara beredda att bidra till välfärdssystemen kräver det att alla bidrar efter förmåga och att medlen används på ett korrekt sätt.

Dagens politiska inriktning handlar om att, nästan till varje pris, överlämna statliga och allmänna medel till privata företag och organisationer. Däremot har viljan att beivra bedrägerier och oegentligheter bland dessa inte varit lika påtaglig. Det verkar heller inte ske någon vidare uppföljning och granskning av om de offentliga medlen genererat det avsedda syftet.

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 8 juni, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: