Du är för gammal!


För gammal för Adecco?

Tidningen Lag&Avtal berättar i en artikel om Florentina Ichert (35 år) som, efter att ha sökt anställning på Adecco, fått beskedet att hon var för gammal för jobbet.

Trots att Florentina var väl kvalificerad för jobbet valde arbetsgivaren att anställa en person yngre än 26 år för att kunna få del av rabatten på de sociala avgifterna. Företaget anser sig inte ha begått något fel. Adecco säger i ett officiellt uttalande att …

I de rekryteringsprocesser där flera kandidater har likvärdig eller tillräcklig kompetens kommer vi i normalfallet, precis som de flesta arbetsgivare, att använda de arbetsmarknadspolitiska stimulansåtgärder som finns till vårt förfogande. Vi förutsätter att riksdagen, vid beslutet om den aktuella stimulansåtgärden, har beaktat de undanträngningseffekter som eventuellt kan uppkomma.

Det är ju hedersamt att företaget så öppet redovisar sitt motiv att inte välja en ”äldre” person till det aktuella arbetet. Tidningen får, efter att ha bollats runt bland ett par departement, en kommentar från Sophia Metelius (sakkunnig hos Erik Ullenhag (fp)). Sophia säger att …

Sänkta arbetsgivaravgifter när man anställer unga är ett verktyg som inte bör stå i konflikt med diskrimineringslagens intentioner. Diskrimineringsombudsmannen har dock möjlighet att utreda ärenden och driva ärenden om diskriminering till domstol. Ytterst är det domstolen som avgör vad som är berättigade syften.

Florentina valde att vända sig till sin fackliga organisation, IF Metall, efter att ha fått beskedet från Adecco. IF Metall har valt att föra frågan till Arbetsdomstolen eftersom man anser att Florentina utsatts för åldersdiskriminering. Arbetsdomstolen kommer att få avgöra huruvida Florentina Ichert har blivit utsatt för diskriminering eller om företaget har agerat i enlighet med lagstiftarnas intentioner.

Domstolens avgörande är väl värt att vänta på. Det kan ju komma att få viss betydelse för den gällande lagstiftningen.

Länkar: Lag&Avtal, Aftonbladet, IF Metall

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 29 maj, 2013, in Blandade funderingar, Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Du är för gammal!.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: