Det borde kosta för arbetsgivare att diskriminera


Tidningen Arbetet rapporterar att det är billigt för arbetsgivare att diskriminera. Med den nya diskrimineringslagstiftningen var det meningen att domstolarna skulle kunna utdöma högre skadestånd till diskriminerade. Arbetet har dock i sin granskning funnit att domstolarna väljer att utdöma låga skadestånd (diskrimineringsersättning).

Lagstiftarna ville att domstolarna skulle kunna utdöma så höga ersättningar till diskriminerade att de skulle verka avskräckande för arbetsgivare. Men med den praxis som verkar ha utvecklats fortsätter domstolarna att utdöma förhållandevis låga ersättningar till de diskriminerade.

Problemet ligger i att nivån på skadestånd traditionellt har kopplats till hur sådana utdöms för andra typer av grova brott (som misshandel). Som det sägs i artikeln var syftet …

… med att byta ut ”skadestånd” mot ”diskrimineringsersättning” var att nivåerna skulle ligga högre vid diskrimineringsmål än vid brottsmål. Men så har alltså inte skett. Arbetets granskning visar att ingen domstol än så länge har dömt ut ett sådant ”avskräckande” belopp som det talas om i lagen.

Syftet med den ändrade lagstiftningen var att det inte skulle vara lönsamt för arbetsgivare att kunna diskriminera anställda. Det verkar som det inte har fungerat som det var tänkt. Lagen kommer att prövas av Högsta domstolen (HD). HD:s avgörande bestämmer hur gällande lag ska tolkas.

Länkar: Arbetet, Arbetet

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 28 maj, 2013, in Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Det borde kosta för arbetsgivare att diskriminera.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: