Det politiska systemet måste trycka på stoppknappen


I ett debattinlägg kritiserar Kjell Rautio (LO) och Claes Jansson (LO-TCO Rättskydd) Försäkringskassans nya arbetsförmågeverktyg för att pröva en individs rätt till sjukpenning. Myndigheten inför med detta verktyg ett nytt begrepp, ”medicinska förutsättningar för arbete”.

Kjell och Claes menar att Försäkringskassan genom sitt nya verktyg kringgår det beslut som en majoritet av riksdagens ledamöter fattade i juni och december 2011. Riksdagen uppmanade regeringen att återinföra den tidigare arbetsförmågeprövningen mot ett ”normalt förekommande arbete” och därmed också avskaffa prövningen mot en fiktiv arbetsmarknad.

I den utfrågning som genomfördes i Riksdagen i torsdags (23/5) framfördes från flera håll kritik emot Försäkringskassans verktyg. Malin Josephson (Inspektionen för socialförsäkring) kritiserade Försäkringskassan eftersom …

Det finns dels en stor risk att den enskildes rättssäkerhet försämras med en sådan här yrkeslista. Dels en risk att personer som har arbetsförmåga inom ett visst område inte identifieras.

Tomas Eneroth (S), vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet, var tveksam till den metod som Försäkringskassan nu avser att använda. Han menar att metoden inte uppfyller Riksdagens uppfattning i frågan:

Det gör det absolut inte. Riksdagen talar om normalt förekommande arbete. Vi har till och med citerat en dom ur Högsta Förvaltningsdomstolen för att tydligt visa hur vi vill att bedömningen ska ske. Då blir det bekymmersamt om myndighetens prövning inte i tillgodoser detta

Försäkringskassan menar att verktyget kommer innebära en mer rättssäker bedömning och att individen kommer att ges en större möjlighet att vara delaktig i beslutet.

Det kommer väl att visa sig hur denna fråga utveckla sig. Den borgerliga regeringen har ju dock tydligt visat att den inte ser några problem med en stramare lagstiftning och tillämpning av sjukförsäkringen. Men som Kjell och Claes avslutar sitt inlägg …

… En rehabiliteringskedja utan rehabilitering ger ingen positiv effekt på folkhälsan.

Länkar: dagens arenadagens arenadagens arena

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Kjell Rautio

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 26 maj, 2013, in Fackliga frågor, Socialförsäkringsfrågor and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Det politiska systemet måste trycka på stoppknappen.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: