Att med eleven i centrum nå högsta möjliga kvalitet


De fyra regeringspartierna har nått en överenskommelse med Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Friskolekommittén. Överenskommelsen sammanfattas i tio punkter och har inneburit ett givande och ett tagande mellan parterna.

För regeringspartierna och, förmodligen, för Miljöpartiet innebär kompromissen i denna fråga att Socialdemokraterna erkänner principen om det fria skolvalet. Det uttrycks ganska tydligt i följande skrivning:

Kommittén vill se en fungerande mångfald av aktörer i skolan. En utveckling mot likriktning, till exempel genom systematisk utslagning av små aktörer eller återgång till nästan bara kommunala skolor, vore olycklig och saknar stöd i det svenska samhället.

Socialdemokraterna har fått acceptans för att även friskolor ska omfattas av meddelarfrihet. Vidare ges kommunerna ett starkare veto (som dock kan upphävas av Skolinspektionen). Jag utgår ifrån att den statliga myndigheten på ett tydligare sätt måste motivera sin ståndpunkt i de fall man väljer att gå emot kommunens åsikt. Socialdemokraterna (och Miljöpartiet) har fått i genom en del andra ståndpunkter som ska sätta eleverna framför ekonomisk vinning för skolföretagen.

Det är svårt att veta vad denna överenskommelse är värd. Som alla överenskommelser innebär den kompromissande och kan därför ses som urvattnad och/eller otillräcklig av andra. Socialdemokraterna har inte haft en lätt position i dessa förhandlingar. De fyra borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet står i princip bakom tankarna med friskolereformen. Genom de beslut som togs av den socialdemokratiska partikongressen har partiets ställning i frågan tydliggjorts.

Valet har därför stått mellan att låta Miljöpartiet ensamt ingå en överenskommelse med regeringspartierna. Det hade kunnat innebära gnissel i det maskineri som förhoppningsvis ska leda till regeringsskifte 2014. Socialdemokraterna och Miljöpartiet behöver fortsätta bygga förtroende mellan varandra för att kunna vara ett trovärdigt regeringsalternativ i det kommande valet.

Socialdemokraterna är ett parti som har valt stegvis reformering av samhället snarare än en revolutionär förändring av detsamma. Det innebär att man gjort pragmatism till ett viktigt politiskt verktyg. Så länge man har den ideologiska kompassriktningen klar för sig kan man ingå överenskommelser som innebär en stegvis förändring i önskvärd riktning. Ibrahim Baylan (S) säger att …

Jag är väldigt nöjd med att vi har tagit ett steg framåt. Det är klart att om man som ett parti helt fritt får skriva ett dokument så blir det på ett sätt, och när man sitter och pratar med sex andra partier så är det på ett annat sätt. Men jag är väldigt nöjd med att nästan alla våra hjärtefrågor återfinns i detta och jag tror att det kommer att leda till att eleverna får ett bättre fungerande skolsystem och det är det viktiga.

Socialdemokraterna har markerat att man vill genomföra långtgående förändringar av dagens skola. Den kompromiss man ingått är i dagsläget den möjlighet man haft att något driva frågan i en bättre riktning. Överenskommelsen är en del i pragmatisk socialdemokratisk tradition att långsamt och metodiskt förändra det svenska samhället.

Det finns heller ingen anledning att vara nöjd med kompromissen. Socialdemokraterna ska fortsätta att vara ett samhällskritiskt parti och hela tiden sträva efter att förändra det. Men jag tycker det är rätt att ingå blocköverskridande överenskommelser om skolpolitiken. Men det inte att man därför slängt kongressens uppfattning i papperskorgen.

Länkar: dagens arena, Arbetet, dn.se, SVT, Ekot, di.se, dagens arena, dn.se, SVT, SVT, Ekot, dagens arena

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller, Peter Högberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Kaj Raving, Leine Johansson

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 24 maj, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Att med eleven i centrum nå högsta möjliga kvalitet.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: