Byter Trosa län?


En del av Stockholm?

På söndag kommer invånarna i Trosa kommun rösta i frågan om man önskar att kommunen ska byta läns- och landstingstillhörighet. Det finns bland de politiska partierna i kommunen enighet om att man borde lämna Sörmlands län och Sörmlands landsting.

Bakgrunden till detta är ju att kommunens arbetsmarknad i hög grad finns i Stockholmsområdet. Trosa kommun har blivit till en pendlarkommun där en stor andel av invånarna har sitt arbete norr om kommungränsen. För kommunen är det fullt rationellt att byta läns- och landstingstillhörighet. Trosa är mer en del av Storstockholm än övriga Sörmland.

Ett landstingsskifte får förstås konsekvenser för både kommunen som för Sörmlands landsting. Kommunens invånare kommer att få betala högre landstingsskatt. Men det kan även få konsekvenser för den sörmländska sjukvården – i första hand Nyköpings sjukhus. Landstingsstyrelsen i Sörmland har enhälligt beslutat att avråda från ett landstingsskifte för Trosa kommun. Landstingsrådet Åsa Kullgren (S) säger till Södermanlands Nyheter att …

Landstingsstyrelsens förslag är att Trosas länsbyte inte bifalls. Det är inte möjligt för landstinget att på ett år klara av att Trosa lämnar med tanke på bortfall i skatteintäkter och den kostnad vi måste hämta hem på väldigt kort tid.

Tidningen är noga med att påpeka att beslutet är enhälligt och därmed stöds av Moderaternas representanter (Magnus Leivik och Gustaf Wachtmeister).

Trots de eventuella konsekvenser det kan få för det sörmländska landstinget har jag inget emot att Trosa kommun formaliserar sin koppling till Stockholms län och landsting. Dagens svenska regionindelning är helt föråldrad och speglar i många fall på intet sätt en praktisk nytta. Låt därför Trosa få visa vägen (i det fall de röstar för läns- och landstingsbyte). Det behövs en annan regionindelning.

Länkar: ekuriren, sn.se

Fler som skrivit: Jari Puustinen

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 22 maj, 2013, in Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Byter Trosa län?.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: