En annan krispolitik är möjlig


Göran Färm och Olle Ludvigsson gläds i ett inlägg över att den svenske finansministern verkar ha fått en annan syn på hur EU borde bedriva sin krispolitik. EU bedriver idag sin krispolitik på ungefär samma sätt som världens länder gjorde under den stora depressionen på 1930-talet.

Inledningsvis bedrev länderna en hårt åtstramande ekonomisk politik som gjorde att arbetslösheten och världshandeln minskade. Det som innebar en vändning var när man började satsa pengar från länderna på olika samhällsnyttiga investeringar. Den kände amerikanske presidenten Franklin D Roosevelt blev vald på ett program för att minska arbetslösheten och öka den ekonomiska aktiviteten. I Sverige bedrev den då nyvalda socialdemokratiska regeringen en liknande politik för att minska arbetslösheten.

Göran och Olle skriver i sitt debattinlägg att de …

… konsekvent förespråkat är en balanserad politik där välplanerade besparingar kombineras med aktiva arbetsmarknadsinsatser och framåtsyftande investeringar i utbildning, forskning, infrastruktur och en grön omställning. Denna helhetssyn är en förutsättning för att bättre tillväxt och mer dynamiskt jobbskapande ska bidra till minskande underskott och skulder. Den är också en förutsättning för att kunna rusta för framtiden. Att Borg fortfarande fokuserar på stimulans genom skattesänkningar – och bara i förbigående nämner utbildning – visar att han har mycket kvar att ompröva.

Idag domineras de europeiska länderna av en högerpolitik som fokuserat på åtstramning och på att rädda banksystemet. Man har begärt drakoniska sparpaket i de länder som begärt hjälp i den akuta situation man hamnat i.

Jag förnekar inte att det säkert behövs omprövningar och reformer i de länder som hamnat i djup ekonomisk kris. Men det har blivit nästan till ett mantra att ensidigt skälla på att länderna har sig själva att skylla. Men det finns även fog för den kritik som pekar ut banksystemen i de länder som med glädje lånade ut pengar till kortsiktig vinstförmering.

Nu känns det som om de dominerande EU-länderna bedriver en politik som sakta driver oss alla mot en djup avgrund.

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 17 maj, 2013, in EU, Politiska funderingar and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för En annan krispolitik är möjlig.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: