Några goda råd till Anders Borg


20130424-132405.jpg
LO-ekonomerna har under dagen presenterat sina bedömningar om den ekonomiska utvecklingen i deras årliga rapport. De tror att arbetslösheten kommer att vara förhållandevis hög de närmaste åren. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom, säger att …

Vi tror att arbetslösheten kommer att fortsätta vara förhållandevis hög de närmaste åren. Vi har också en svag internationell konjunktur. Många länder i Europa har haft det svårt med återhämtningen från den stora krisen. Till liten del beror det på att penningpolitiken i Europa inte varit tillräckligt expansiv men också på att många länder har väldigt hårda krav på sig att föra en åtstramningspolitik som inte fått de positiva återverkningar som var tänkt.

Den borgerliga regeringen synes själva ha gett upp hoppet om sin egen politik. Regeringen räknar med att arbetslösheten kommer att öka i förhållande till deras egna tidigare bedömningar. De vidtar heller inga större åtgärder, annat än mycket symboliska, för att komma till rätta med arbetslösheten. LO-ekonomerna säger att man med andra och betydligt kraftfullare åtgärder skulle de arbetslösas skara minska med 100.000 personer.

De föreslår:
– en satsning på 15 miljarder till hushållen, exempelvis genom höjd a-kassa och höjda barnbidrag.
– att statsbidragen till kommuner och landsting höjs med 30 miljarder.
– att nivån på de statliga investeringarna höjs med på 10 miljarder.
– en tillfällig stimulans till bostadsbyggande och bostadsinvesteringar på 15 miljarder kronor.

LO-ekonomerna argumenterar i sitt debattinlägg för att Sverige har råd med en aktivare finanspolitik för att komma till rätta med dagens arbetslöshetsnivåer. De säger avslutningsvis att …

Som finansminister Anders Borg skriver i en debattartikel (DN Debatt 15/4): ”I ett läge med hög och stigande arbetslöshet och där det samtidigt finns förtroende för de offentliga finanserna, …, bör finanspolitiken dämpa effekterna på arbetsmarknaden och skapa gynnsamma förutsättningar för att en återhämtning ska komma till stånd och växa sig stark.” Det är ett rimligt resonemang. Vi visar nu hur det kan omsättas i praktiken.

Jag har dock inga större förhoppningar om att Anders Borg kommer att ta till sig särskilt mycket av LO-ekonomernas råd.

Länkar: SvD Brännpunkt, di.se

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 24 april, 2013, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor and tagged , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Några goda råd till Anders Borg.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: