EU har haft stort tålamod med Sverige


Jag är inte beredd att gå till lagstiftning

Den 25 mars 2010 anmälde TCO den svenska staten till Europeiska kommissionen för brott mot EU:s visstidsdirektiv. Efter att det visat sig att den Europeiska kommissionen delade TCO:s uppfattning tillsatte den borgerliga en utredning för att anpassa lagen om anställningsskydd till visstidsdirektivet.

Regeringen har vid två tillfällen skickat ut olika förslag på remiss. Bägge dessa förslag har fått omfattande kritik.

Regeringen valde efter den andra remissomgången att inte lämna in en proposition till Riksdagen. I februari i år skickade därför EU-kommissionen en formell begäran till den svenska regeringen om att implementera direktivet i svensk lagstiftning. I ett pressmeddelande skriver kommissionen att …

… det nuvarande systemet i Sverige skiljer mellan flera typer av visstidsanställningar. Vissa är inte föremål för några begränsningar, medan det för andra typer visserligen finns begränsningar, men dessa tar inte hänsyn till varandra. Arbetsgivare kan därför kringgå begränsningarna genom att kombinera olika typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare. Detta leder till att systemet inte omöjliggör att på varandra följande visstidsanställningar drar ut i det oändliga, vilket strider mot direktivet.

Under måndagen valde den svenska regeringen, genom Hillevi Engström, att meddela EU att man inte kommer att ta några som helst initiativ för att förändra gällande lagstiftning. Regeringen förnekar att det skulle finnas några som helst problem med den svenska lagstiftningen. Hillevi säger till media att …

Mig veterligen har det inte förekommit några prövningar i Arbetsdomstolen (AD) om ett omfattande missbruk. Sedan kan det alltid finnas bad guys.

Regeringen väljer i detta fall att driva sin tes ända in i betongväggen. Hillevi Engström säger att regeringen i sin inlaga till kommissionen ytterligare motiverar sitt ställningstagande. Men som TCO:s chefsjurist, Samuel Engblom, säger så har den svenska regeringen vid två tillfällen lovat att förändra lagstiftningen. Deras trovärdighet i frågan är därmed tämligen liten. Samuel säger dessutom att …

Regeringens möjligheter att blidka EU-kommissionen och den vägen undvika att frågan kommer upp i EU-domstolen får betraktas som begränsade. Kommissionen har under de snart fem år som gått sedan TCO skickade in sin anmälan grundligt utrett svensk rätt.

Att det skulle finnas något hittills okänt rättsligt argument som skulle kunna slå Kommissionen med sådan häpnad att de lägger ner ärendet är föga troligt. Arbetsmarknads-departementet har ju dessutom, så sent som i somras i Ds 2012:25, själva gjort bedömningen att svensk rätt måste ändras för att uppfylla direktivets krav. Ett uttalande som sannolikt kommer att ligga Sverige i fatet även vid en eventuell domstolsprövning. Varför regeringen nu gör en annan bedömning är en given fråga till Hillevi Engström.

Den borgerliga regeringens självförnekelse i denna fråga kommer att betalas av de svenska skattebetalarna. Fälls den borgerliga regeringen ger det möjlighet för människor att kräva skadestånd av den svenska staten.

Länkar: dn.se, Lag&Avtal, di.se, SVT, Ekot

Andra som skrivit: Samuel Engblom

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 23 april, 2013, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

  1. Moderaterna talar om jobben. Men de jobb de vill skapa är så lågt betalda jobb så
    det finns ingen mening utföra dem.Vinnare av det är högt avlönade samt storbolagens ägare.
    Bättre skapa högre ersättningar i socialförsäkringssystemen så jobb som är underbetalda antingen betalas till högre lön eller också att de försvinner helt.

    Att ex. FAS-3 där folk jobbar gratis ingår i arbetslöshetsstatistiekn som att de har jobb är även det helgalet.
    Kort sagt arbetslösheten döljs genom förvaring av folk.

%d bloggare gillar detta: