Regeringen reviderar sina prognoser – men inte sin politik


Ungdomar ska jobba eller plugga – inte vara långtidsarbetslösa.

Under lördagen publicerades ett debattinlägg undertecknat av Magdalena Andersson, Stefan Löfven och Ylva Johansson.

I inlägget konstaterar de att den borgerliga regeringen verkar ha gett upp om den egna politikens saliggörande effekter på arbetslösheten. I vårpropositionen signalerar regeringen betydligt högre tal för den kommande arbetslösheten än vad de tidigare har gjort.

Debattörerna ställer de socialdemokratiska förslagen för en gynnsammare utveckling av arbetslösheten i motsats till den borgerliga regeringens fundamentala misslyckande. Den socialdemokratiska partikongressen satte som överordnat mål bekämpandet av arbetslösheten. Förslagen sammanfattas i inlägget i tre punkter:

  • Utbildningskontrakt
    Den som saknar gymnasieexamen ska fullfölja gymnasiet. Arbetslösa unga ska snarast erbjudas en utbildningsplan som leder till gymnasieexamen. Det kan handla om heltidsstudier, lärlingsutbildning eller studier som varvas med jobb eller yrkespraktik. Den som inte följer sin utbildningsplan får inte ersättning.
  • Yrkesintroduktionsjobb och utbildningsplatser
    Alla unga ska senast efter 90 dagar erbjudas jobb, utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och jobb. Det kräver att samhället kliver in och bereder vägen för jobb inom de områden där arbetsmarknadens parter slutit yrkesintroduktionsavtal – avtal där unga människor kan arbeta och lära sig yrket samtidigt. Det kräver också att samhället avsätter resurser för att de utbildningsplatser som behövs också finns tillgängliga.
  • Effektiva insatser för unga – inget Aktivitetsförbud
    Vi vill avskaffa Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen. Unga arbetslösa som behöver insatser ska kunna få dem från första dagen i arbetslöshet. Dessutom vill vi ändra i de regler som i dag försvårar för unga att få insatser som leder till jobb.

Den borgerliga regeringens standardlösning för att minska arbetslösheten har varit sänkta skatter och avgifter. Effekterna på dessa har i bästa fall varit högsta obestämda. Den huvudsakliga effekten av rabatterade sociala avgifter och halverad restaurangmoms har varit förbättrade resultatmarginaler för de företag som gynnats av dem. Ingen kan svara på om det skapats helt nya arbetstillfällen, om arbetstillfällen enbart har flyttats från mer missgynnade branscher till gynnade …

Det är verkligen dags för andra krafter att ta vid i Rosenbad.

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Thomas Böhlmark

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 21 april, 2013, in Arbetsmarknadspolitik, Socialdemokrati and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Regeringen reviderar sina prognoser – men inte sin politik.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: