Kvinnors svagare ställning på arbetsmarknaden har permanentats


Den svenska jämställdhetspolitiken har lett till ”kvinnans villkorliga frigivning”.

Anita Nyberg har skrivit ett inlägg om jämställdhetspolitik. Anita konstaterar att trots 50 år av jämställdhetspolitik har könsordningen inte utmanats. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet. Anita säger att …

Även om politikens syfte är att stödja båda föräldrarna befäster den kvinnors roll som ansvariga för vård av barn och hushållsarbete. Resultatet är att könsmönster och bristen på jämställdhet vidmakthålls i hemmet såväl som på arbetsmarknaden.

Anita berättar om hur man på 1970-talet diskuterade att individualisera föräldraförsäkringen. Så skedde inte. Det ledde till att det fortfarande är kvinnor som utnyttjar föräldraledigheten och möjligheten att kombinera deltidsarbete med vård av barn och familj. Detta påverkar på ett negativt sätt kvinnors inkomster, karriärmöjligheter och på lång sikt pensionen.

Det enda som något utmanat könsordningen är införandet av pappamånader som lett till att män i något ökad grad utnyttjat möjligheten att vara lediga med sina barn. Anita skriver avslutningsvis att …

Givet könsskillnader i sysselsättning, arbetstider, löner, nyttjande av föräldraledighet och vårdnadsbidrag samt tid ägnat åt hushålls- och omsorgsarbetet krävs en kraftfullare politik om den rådande könsordningen skall förändras. En politik för att uppnå jämställdhetsmålen måste omfatta både kvinnor och män, mödrar och fäder, förvärvsarbete och obetalt hemarbete. En sådan politik måste på allvar syfta till att bryta könsordningen.

Ska en långsiktig förändring ske där kvinnor ges samma möjligheter till löne- och karriärutveckling krävs att kvinnor och män tar lika stort föräldraansvar. Därför vore det en god idé för socialdemokraterna att individualisera föräldraförsäkringen. Det räcker säkert inte men det vore en god början.

Läs även Lena Sommestad!

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 20 mars, 2013, i Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Kvinnors svagare ställning på arbetsmarknaden har permanentats.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: