Tiotusentals personer har blivit arbetslösa i onödan


Riksbanken bör ges ett betydligt tydligare politiskt och demokratiskt förankrat uppdrag.

Det har börjat föras en intressant om Riksbanken och hur dess uppdrag definieras. Det har från, bland annat, fackligt håll förts fram kritik om att Riksbankens direktion inte utför det penningpolitiska uppdrag de har – att hålla inflation kring två procent över tid.

Genom de räntebeslut som man fattat har inflationen hållits på en betydligt lägre nivå. Det har inneburit en, hävdas det, hårdare åtstramning av ekonomin än vad som varit nödvändigt. Som en konsekvens har tusentals människor i onödan blivit arbetslösa. Vice riksbankschefen Lars EO Svensson, som är en icke tyst minoritet av direktionen har anfört att …

Vårt mandat går ut på att hålla prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning. Vi ska stabilisera inflationen runt inflationsmålet och arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå. Där har vi inte lyckats.

Göran Zettergren (chefsekonom, TCO) och Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef, TCO) argumenterar i ett inlägg för att göra rekryteringsprocessen av ledamöter till Riksbankens direktion öppnare. De menar att Riksbankens mål är allt för diffust definierat. Detta har gett direktionen stora möjligheter att själva tolka sitt uppdrag genom de beslut de fattar. Genom ”instruktionsförbudet” får vare sig riksdag eller regering uttrycka några synpunkter på hur Riksbanken ska sköta sitt uppdrag.

Ett sätt att komma runt detta är då att då en ny ledamot av riksbanksdirektionen ska utses dessa ska delta i en öppen utfrågning i riksdagens finansutskott. Göran och Roger vill att Riksbankens uppdrag ska utformas tydligare efter politisk diskussion. De skriver avslutningsvis att …

… Riksbanken bör ges ett betydligt tydligare politiskt och demokratiskt förankrat uppdrag. Detta behöver förtydligas med ett uttalat ansvar för stabiliseringspolitiken och ett kompletterande sysselsättningsmål. Det behövs helt enkelt ett regelverk kring Riksbanken som gör att väljarna ges möjlighet att utkräva ansvar.

Debattförfattarnas argumentation är rimlig. Riksbankens beslut påverkar så många människor att det inte är orimligt att dess verksamhet och mål kan diskuteras öppnare.

Länkar: DN Debatt, SVT, di.se, SvD, Ekot, di.se, di.se

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 21 februari, 2013, i Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

  1. Vem tror att en sänkning av styrräntan från dessa löjligt låga nivåer när det nästan är gratis för bostadsköpare att låna efter ränteavdraget skulle ge speciellt många fler jobb?

    Det hela är bara propaganda från bostadsägarna, mäklarna och bankerna som vill tjäna ännu mer pengar på bostadsbristen.

%d bloggare gillar detta: