Alliansen måste agera för att bekämpa organiserad brottslighet


Det här är människohandel!

Det har ju vid flera tillfällen framkommit att migrerande arbetare som anlänt till Sverige arbetar under avtals- och lagstridiga villkor. De fackliga organisationerna har därför föreslagit att lagstiftningen måste reformeras i flera punkter. TCO har i en rapport följande åtgärder:

1. Efterhandskontroll av att den utbetalda lönen överensstämmer med den utlovade.
2. Verksamma sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot reglerna.
3. Skärpt försörjningskrav, med krav på minst 80 procents tjänstgöringsgrad.
4. Stärkt rättslig ställning för arbetserbjudandet.
5. Särskilda regler då arbetstagaren är fortsatt anställd i ett annat land, t ex genom ett bemanningsföretag.

Dagens Arena har via e-post frågat ledamöterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott om de är villiga att ställa sig bakom TCO:s förslag. De socialdemokratiska ledamöter som svarat ställde sig bakom de fem punkterna. Miljöpartiets gruppledare och arbetsmarknadspolitiske talesperson Mehmet Kaplan är också positiv till TCO:s förslag.

Däremot har det inte kommit lika positiva svar från borgerliga ledamöter. Det är kanske inte att förvåna sig över. Ansvarigt statsråd motsätter sig i detta läge varje ytterligare förändring av lagstftningen. Han säger till Dagens Nyheter att …

…  jag är inte beredd att göra sådana förändringar som till exempel bindande anställningserbjudanden.

Men det verkar som om det finns delade meningar inom Centern i denna fråga. Centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander säger i DN att …

Det här är människohandel, vi i Alliansen måste agera för att bekämpa organiserad brottslighet, som i dag gör stora pengar på handel med arbetstillstånd, med mycket liten risk att åka fast.

Däremot menar Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet, att …

I det här fallet, där arbetsgivaren helt uppenbart inte följt lagen, har vi sett att den svenska modellen står sig fortsatt stark. Parterna har tagit sitt ansvar för att reda ut detta. Hade inte en lösning skett genom förhandlingar hade facket vidare haft möjligheten att vidta stridsåtgärder. Hade det visat sig att den svenska modellen och parterna inte klarat att lösa detta hade vi fått fundera på att se över delar av era regelförändringar. Men i nuläget är det viktigast att det uppdrag som Regeringen gett Migrationsverket om skärpta kontroller för företagen, bl.a. i just skogsnäringen, verkligen får verka fullt ut.

Jag anser att kraven på de sökande företagen ska stärkas. De ansökningshandlingar som arbetsgivare skickar till Migrationsverket måste få en starkare rättslig ställning. Det är många arbetstagare som råkar illa ut. Mörkertalen är stora i denna fråga. De fackliga organisationerna har inga som helst möjligheter att ordna en sådan bevakning och/eller att följa upp ansökningarna.

Jag misstänker dock att regeringen inte har för avsikt att på något avgörande vis göra några förändringar av gällande lagstiftning.

Länkar: dn.se, dagens arena, SvD

Andra som skrivit: Peter Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 30 januari, 2013, i Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Alliansen måste agera för att bekämpa organiserad brottslighet.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: