Svenskt Näringsliv våndas


Inga höjda lägstalöner!

Kenneth ser framtiden an?

Idag skriver Svenskt Näringslivs styrelseordförande Kenneth Bengtsson ett inlägg kring den kommande avtalsrörelsen på SvD Brännpunkt. Här presenterar han de privata arbetsgivarnas avtalsönskemål:

 • Avtalen ska stärka exportsektorns konkurrenskraft och därmed samhällsekonomin
  Det förutsätter att avtalen normeras av internationellt konkurrensutsatt verksamhet.
 • Företagsnära lönebildning
  För att göra kollektivavtalen mer attraktiva för både företag och medarbetare behöver löneavtalen utvecklas så att de bättre kan anpassas till de enskilda företagens förutsättningar.
 • Ingen löneutjämning
  Vi motsätter oss löneavtal som är konstruerade för att förstärka detta.
 • Lägstalöner som möjliggör nya jobb
  Det är viktigt att avtalen inte hindrar företagens möjligheter att nyanställa medarbetare.

Detta är gamla och välbekanta krav från arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv. Som vanligt förkläs dessa krav i skepnad av omsorg om samhället och de enskilda arbetsgivarna. De är förstås krav från en av parterna på arbetsmarknaden och representerar därför inte den enda sanningen.

Fackliga och arbetsgivarorganisationer inom industrin har tillsammans skrivit under Industriavtalet. Syftet med avtalet är att kunna genomföra avtalsrörelser på ett sådant sätt att de gynnar de svenska företagens konkurrenskraft och de anställdas löneutveckling. De fackliga organisationerna har därmed deltagit i att ta stort ansvar för att skapa en reallöneutveckling. De svenska företagen (och aktieägarna) har gynnats av detta. Parterna är även överens om att den konkurrensutsatta sektorn med sina avtal ska ange det totala löneökningsutrymmet – ibland kallat för ”märket”.

Den samordning som skett mellan industrins parter har dock gjort det svårare att rätta till lönestrukturerna inom samhället. Det finns yrkesgrupper, framför allt kvinnligt dominerade, med låga lönelägen. Inom LO:s förbund finns en strävan att rätta till sådana obalanser. LO har inför denna omgång av kollektivavtalsförhandlingar funnit en lösning som tillfredsställer både industrins lönenormering som behovet av att kunna bidra till en löneutjämning. De innebär att de som tjänar mindre än en genomsnittlig industriarbetare får löneökningar med samma krontalsbelopp som industriarbetarna.

Det är uppenbart att de privata arbetsgivarna motsätter sig LO:s konstruktion. Jag antar att motståndet hänger ihop med deras motstånd mot att höja avtalens minimilöner. På arbetsgivarnas önskelista finns också kravet att kunna sluta avtal utan garanterade löneökningar och/eller bestämda procentsatser. Sådant kan säkert fungera för vissa typer av yrkesgrupper. För de flesta grupper inom LO:s medlemsförbund finns däremot en stor risk för stagnerad löneutveckling.

Kenneth önskar få till stånd avtalsperioder längre än ett år. Kravet är ju lätt att förstå. Det innebär ju att arbetsgivarna vet vilken lönekostnadsutveckling man kommer att leva med för en längre tidsperiod. Det vanliga har dessutom varit att parterna tecknat treåriga avtalsperioder. De senaste avtalen har ju snarare varit undantag från den ”regeln”. Det mer svårbedömda ekonomiska läget i den globala ekonomin har säkert varit den påverkande faktorn.

Nu har arbetsgivarna presenterat sina krav. De var knappast särskilt överraskande eller innovativa till sin natur. Vad facit blir vet vi någon gång längre fram i vår.

Länkar: SvD Brännpunkt, SvD Brännpunkt, ka.se, Kollega, TCO-tidningen, Arbetet, di.se, SvD, Ingenjören, Kollega, di.se, di.se

Andra som skrivit: Johan Ulvenlöv

Industribloggare: Leine Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 15 december, 2012, i Fackliga frågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Svenskt Näringsliv våndas.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: