Fortsatt hög barnfattigdom i Sverige


På torsdagen presenterade Rädda Barnen sin nya rapport (byggd på siffror gällande 2010) om barnfattigdomen i Sverige. Organisationen visar att 242.000 barn (12,7 % av alla) lever i fattigdom. Det är en liten minskning om 0,3 procentenheter.

Rapporten visar att det är tre grupper av barn som är särskilt utsatta – barn med utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående. Tydligen visar rapporten att barnfattigdomen har blivit till ett större problem i förorterna runt rikets tre största städer.

Rädda Barnen skriver i sin information att …

… Många unga och föräldrar har tappat tron på samhället. Många hamnar permanent utanför arbetsmarknaden. Den viktigaste faktorn för att långsiktigt utrota barnfattigdomen är givetvis att skapa förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Samtidigt behövs konkreta åtgärder idag i de mest utsatta områdena. En stängd vårdcentral eller en flyttad skola blir lätt en bekräftelse på känslan att man lämnats utanför.

Det finns ju något förhoppningsfullt i att antalet fattiga barn minskat något. Huruvida detta beror på politiska beslut, att konjunkturen hade vänt upp något under 2010 eller om det finns andra orsaker lär väl komma att debatteras.

Eskilstuna tillhör tyvärr de orter med en hög andel fattiga barn (21,5 %). Det är knappast något att vara särskilt stolt över. Siffrorna speglar dock att kommunen länge levt med sociala problem och en besvärlig strukturomvandling som gjort att arbetslösheten fortfarande är den högsta bland de sörmländska kommunerna.

Maryam Yazdanfar (S) beskriver på ett enkelt, men samtidigt brutalt sätt, hur de ökade klasskillnaderna slår för barn från olika platser, i det som hon kallar Europas mest segregerade stad. Maryam skriver …

Den största skillnaden mellan en skolklass från Saltsjöbaden och en från Järvafältet är drömmarna. Det är tydligt efter att jag tagit emot hundratals skolelever i riksdagen varje år.

När jag frågar saltsjöbarnen i slutet av guidningen om de kan tänka sig att bli riksdagsledamöter räcker alla upp handen. En säger att det inte räcker, hen ska bli statsminister!

Men järvabarnen tittar i golvet med flackande blick. De har redan fått veta att de inte kan. Att det inte är någon idé. En förklarade att jag måste förstå att hen kom från Husby.

Jag delar Maryams avslutande önskan att …

Min enda önskan till jul är enkel. Chanser till alla barn. Chanser till storslagna drömmar för sig själva och världen.

Länkar: SVT, E-K, dn.se, dagens arena, Ekot, SVT Debatt

Andra som skrivit: Ola Möller, Martin Moberg

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 7 december, 2012, in Politiska funderingar and tagged , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: