Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några barn


Under onsdagen beslutade Sveriges Riksdag, med röstsiffrorna 175 mot 139, att den som köper läxhjälp till sina barn, även för gymnasieelever, uttryckligen ska ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete. Den borgerliga regeringen valde att genomföra denna reforma trots att den kritiserats av många remissinstanser utanför den politiska sfären.

Inför debatten i riksdagen publicerades i Svenska Dagbladet ett kritiskt inlägg undertecknat av ett antal företrädare för olika organisationer. De menar, bland annat, att …

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning och likabehandling, oavsett deras föräldrars ekonomiska situation. Det här förslaget riskerar att flytta fokus från den utbildning som alla kan tillgå till den som bara ett fåtal har möjlighet att ta del av. En sådan diskriminering får inte förekomma inom den svenska skolpolitiken.

Den 4 december skrev Eva Nordmark (TCO) och Eva-Lis Sirén (Lärarförbundet) ett inlägg i frågan. De meddelar att de i grunden varit positiva till reformen med RUT-avdrag. Men de säger om förslaget till ”läx-rut” att …

Med införande av läx-rut, nu även i gymnasieskolan, ger man de elever som redan har goda förutsättningar ytterligare en stark subvention från statens sida medan elever med föräldrar med knappa tillgångar inte kan få samma hjälp. Detta är direkt stötande. Som skolpolitisk åtgärd är den kontraproduktiv. Om läxhjälp skall ges med skattemedel skall den ges på samma villkor till alla elever inom grundskolans och gymnasieskolans ram.

Jag håller med Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson, när han säger att …

Jag anser att alla elever ska ha rätt till läxhjälp om de behöver det. Därför kommer vi att föreslå att skollagen skrivs om så att om en skola tillhandahåller läxor, så ska man också tillhandahålla stöd. Antingen i egen regi, eller tillsammans med ideella organisationer.

Det är djupt stötande att barn/elever med föräldrar med pengar över på detta sätt premieras framför mindre lyckade elever. Vi bidrar alla till att finansiera den allmänna skolan. Då borde det också vara skolans skyldighet att tillse att de elever som behöver mest hjälp också får den. Den borgerliga regeringen reducerar denna fråga till att endast vara en fråga om att skapa arbetstillfällen – inte om att utveckla den svenska skolan.

Länkar: SvD Brännpunkt, SvD Brännpunkt, SvD Brännpunkt, Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, Ekot, Ekot, di.se, SVT Debatt

Andra som skrivit: Martin Moberg

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 6 december, 2012, i Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några barn.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: