Kunglig förmögenhetstillväxt


20121030-173852.jpgDagens Nyheter rapporterar i ett par artiklar om att kungens/kungafamiljens privata förmögenhet har haft en tillfredsställande tillväxt de senaste åren. Tidningen beräknar kungens privata förmögenhet till omkring 300 miljoner kronor. Till detta kommer ytterligare omkring 45 miljoner i bolaget Bensor AB. Det är med andra ord inga småpengar som de kungliga samlat ihop under åren.

Jag vet inte hur stor eller liten den svenska kungafamiljens förmögenhet är i förhållande till andra kungahus. Jag misstänker att det finns de som har samlat på sig betydligt större summor än så. Såsom rikets statsbärande familj har det säkert funnits rikliga tillfällen till att under historiens lopp åtnjuta förmånliga ekonomiska villkor för att därmed förmera sitt egna kapital.

En viktigare diskussion än den kring kungahusets privata förmögenhet är den om apanagets storlek och hur det används. För 2012 erhåller kungahuset 122 miljoner kronor i apanage. 62 miljoner kronor går till hovstaten för att täcka kungens kostnader för officiella uppdrag med representation, resor, personal och kungafamiljens leverne. När det gäller dessa pengar finns det inga formella krav på redovisning hur de används eller någon insyn. Lena Westin, ämnesråd på regeringskansliet, säger att …

Han har den här uppgiften som statschef och för det får han ett apanage som han får råda över. Han får själv skapa sin organisation och sköta sitt jobb. En del av det måste naturligtvis vara det som du och jag skulle betrakta som lön. Han måste äta mat, han måste ju leva.

Jag kan acceptera att statschefen erhåller ett rimligt understöd från staten för att utföra det uppdrag som förväntas av denne. Vi har nu valt att bibehålla denna typ av monarki som vi har. Däremot har jag svårare att acceptera att det inte finns något som helst formellt krav på redovisning av de medel som staten överlämnar till denna ”myndighet”.

Vi lever i ett annars demokratiskt styrt politiskt samhälle med omfattande revision och granskning av dess verksamhet. Det borde vara rimligt att även kungahuset omfattas av detta krav. Regeringschefens ”lön” är offentlig, ministrarnas och ledamöternas i Sveriges Riksdag är även de offentliga. Det borde inte vara orimligt att endast den del av statschefens apanage som är (ska vi kalla det) lön är det enda som undantas från offentlig granskning och insyn.

Det vore bättre om vi hade en statschef som utses, inte genom födsel, utan genom en demokratisk process! Det är dags att avveckla den svenska monarkin!

Länkar: dn.se, dn.se, SVT, di.se, dn.se, SvD, SVT

Andra som skrivit: Peter Högberg, Johan Westerholm, Martin Moberg

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 31 oktober, 2012, i Republik och märkt , , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Kunglig förmögenhetstillväxt.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: