På vägen till nya kollektivavtal


LO:s representantskap har ställt sig bakom kraven för en för LO-förbunden samordnad avtalsrörelse. Det finns inga nyheter i det beslut som togs av förbundens representanter. De krav som man antog för följande:

  • Alla som tjänar mindre än en genomsnittlig industriarbetare, i dag cirka 25.000 kronor i månaden, ska få löneökningar med samma krontalsbelopp som industriarbetarna.
  • Avtalens lägstalöner höjs med samma krontal som i punkten ovan.
  • För alla som tjänar mer än den genomsnittlige industriarbetaren utgår löneökningen i procent.
  • En ny avtalsförsäkring, ett föräldrapenningstillägg, ska utgå till alla anställda som är föräldralediga. Tillägget betalas under 180 dagar per barn och per försäkrad förälder. Tillägget ska utgå med 10 procent av lönen.

Det som återstår är att bestämma nivån på avtalskraven. Den processen pågår och avgörs egentligen av de gemensamma avtalskrav som Facken inom industrin kommer fram till. Eftersom Sverige just nu är inne i en vikande konjunktur, som just för tillfället slår hårdast mot industriföretag, ska man väl knappast räkna med några väldigt höga avtalskrav i pengar räknat. Vad som avgör nivån är ju hur man bedömer den fortsatta konjunkturutvecklingen.

Då var LO:s lönerapport viktigare och mer intressant. Den visar på två tydliga trender, problematiska för LO-förbunden. Den ena är att tjänstemännen som kollektiv tjänar mer än 10.000 kronor mer per månad än arbetarna. Den andra var att löneutvecklingen för LO-förbundens kvinnor var lägre än den för männen.

En delförklaring till denna utveckling är de historiskt sett låga löneökningarna i kombination med att löner höjs i procent av tidigare lön. Det har blivit svårare att göra strukturella förändringar. Ska sådant fungera måste fackförbunden vara överens om att låta några gå fram med högre krav än de flesta andra. Det gör ju förstås att grupper med högre lön (räknat i kronor) hela tiden drar ifrån. På det sättet är det bra av LO-förbunden att börja ställa avtalskrav i kronor. Samtidigt blir det problematiskt för LO att skriva in att de förbund som har en högre genomsnittslön än industriförbunden tillåts att fortsätta dra ifrån.

Länkar: da.se, da.se, Arbetet, Arbetet, TCO-tidningen, ka.se, ka.se, Lag & Avtal, Fastighetsfolket, Arbetet, Kollega, Arbetet, Publikt, Arbetet, Arbetet, Arbetet, SVT, SVT, Ekot, da.se

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 28 oktober, 2012, i Fackliga frågor och märkt , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för På vägen till nya kollektivavtal.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: