Skyddsombudens anmälningar till Arbetsmiljöverket har ökat


Tidningen Arbetet beskriver i några artiklar hur läget är på arbetsmiljöns område. I en artikel beskriver man hur antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket av skyddsombud har ökat. Framför allt är det från arbetsplatser inom kommuner och landsting som dessa ökar. En anledning till att detta är att skyddsombuden är allt bättre utbildade idag. Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, säger till tidningen att…

De skyddsombud som vi träffar ute på arbetsplatserna har bättre kunskaper än tidigare och går in för sitt uppdrag med stor kraft och energi.

Sten Gellerstedt, LO-utredare, säger att en ytterligare anledning till att anmälningarna till Arbetsmiljöverket ökar är att arbetsgivarna har blivit ”kaxigare” – de vill helt enkelt inte lösa problemen på arbetsplatsen.

Samtidigt minskar antalet fall där skyddsombud stoppar ett farligt arbete. I artikeln sägs att en anledning till denna utveckling är en ökad rädsla att bli av med sitt arbete om man blir för obekväm för sin arbetsgivare. Samma utveckling såg man efter den djupa krisen i början av 1990-talet. Håkan säger …

Man vill inte stöta sig med arbetsgivaren och gå i bräschen även om man ser en risk eller en brist, vilket ibland kan vara en fara.

Skyddsombud ska enligt Arbetsmiljölagen finnas på alla arbetsplatser med fem och fler anställda. I väldigt många fall fungerar dock inte lagstiftningen. Det saknas ett stort antal skyddsombud på de mindre arbetsplatserna. Förmodligen saknar fler än 100.000 sådana arbetsplatser skyddsombud. Men som Kaj Frick (professor emeritus i arbetsmiljöstyrning), säger

Med största sannolikhet är bristen på skyddsombud ännu större, vilket är mycket allvarligt.

Arbetets artikel visar att antalet anställda per skyddsombud är lägst bland LO:s arbetsplatser, högre bland TCO:s och högst bland Saco:s. Kaj säger till tidningen att …

De flesta skyddsombud finns i dag i offentlig sektor och på stora arbetsplatser inom industrin. Och det finns ett starkt samband mellan antalet skyddsombud och fackligt engagemang.

Kaj har räknat på hur mycket tid som skyddsombuden lägger ned på sitt uppdrag. Han bedömer att tiden motsvarar 5.000 heltidstjänster. Han menar att de 250 anställda på Arbetsmiljöverket aldrig skulle klara av sitt arbete utan 100.000 skyddsombud.

Kaj menar att de fackliga organisationerna behöver prioritera mer resurser för att få fram fler personer att ta på sig uppdraget som skyddsombud. Jag kan hålla med om det. Det behövs onekligen fler personer som tar på sig att företräda sina arbetskamrater som skyddsombud. Bristen syns tydligast på de mindre arbetsplatserna.

Skyddsombuden har kanske den skarpaste lagstiftningen bakom sig när man jämför med andra fackliga uppdrag. Ett välutbildat skyddsombud med en vilja att förbättra arbetsmiljön kan utföra ganska mycket. Det kan ibland förstås innebära att man stöter sig med sin arbetsgivare. Det gör det förmodligen svårare att vara skyddsombud på mindre arbetsplatser.

Länkar: ArbetetArbetetArbetetArbetetArbetet, arbetsliv, TCO-tidningen, ka.se

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 20 oktober, 2012, i Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Skyddsombudens anmälningar till Arbetsmiljöverket har ökat.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: