Man ska kunna försörja sig på en lön


Det verkar som om LO har lyckats komma överens om en lönemodell som både industrins förbund som LO:s kvinnodominerade kan ställa sig bakom. Den synes både enkel och rimlig (åtminstone på kort sikt). Den ser ut som följer:

  • Alla som tjänar mindre än en genomsnittlig industriarbetare, idag cirka 25 000 kronor i månaden, ska få löneökningar med samma krontalsbelopp som industriarbetarna.
  • Avtalens lägstalöner höjs med samma krontal som i punkten ovan.
  • För alla som tjänar mer än den genomsnittlige industriarbetaren utgår löneökningen i procent.

Modellen med krontal gör åtminstone så att förbund med lägre genomsnittslöner inte fortsätter att halka efter. Fortfarande innebär modellen att kraftigt mansdominerade förbund med högre genomsnittliga lönelägen kommer att fortsätta att dra ifrån. Det är väl en svaghet med denna konstruktion som jag ser det. Men jag antar att det var så långt man kunde komma i detta läge för att inte spräcka sammanhållningen. Det modellen antyder är ju att industriförbunden inte tillhör de förbund inom LO med de högsta genomsnittslönerna.

Erfarenheterna från den senaste avtalsrörelsen har ju gjort att LO varit väldigt angelägna om att få till bättre sammanhållning. Detta förslag till lönemodell känns därför som en för stunden acceptabel modell, den är inte långsiktig då den knappast kommer åt de strukturella löneskillnader som finns mellan mäns och kvinnors löner. I bästa fall kommer den föreslagna modellen lyckas bibehålla ett status quo. Man säger sig vilja få till stånd en bred överenskommelse med förbunden inom TCO och Saco om ”att lönhöjningar på sikt ska öka med samma krontal för alla som ligger under den genomsnittliga månadslönen för samtliga löntagare i Sverige.” LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson …

Det vore väldigt kraftfullt om LO kunde kroka arm med tjänstemännen för att komma tillrätta med de strukturella löneskillnader som idag råder mellan mäns och kvinnors löner på den svenska arbetsmarknaden.

LO kommer att behöva fortsätta sitt arbete med att finna en mer långsiktig lönemodell för att skapa mer jämställda löner. Hur den ska se vete dock tusan. Många försök har gjorts och många modeller har prövats. Problemet är väl förmodligen den kraftigt uppdelade svenska arbetsmarknad där män och kvinnor finns på olika ställen.

Länkar: Arbetet, Arbetet, Arbetet, da.se, Arbetet, TCO-tidningen, di.se, SVT, dagens arena, Ekot, da.se, Hotellrevyn, Handelsnytt, Fastighetsfolket, Sekotidningen, ka.se, Arbetet, Arbetet, Arbetet

Industribloggare: Kaj Raving, Leine Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 16 oktober, 2012, i Fackliga frågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: