En senfärdig regering


Den 4 november 2011 intervjuades äldreminister Maria Larsson av DN i anledning av de skriverier som varit kring Carema. I intervjun sade hon att …

Anställda måste visa civilkurage!

Enligt artikeln hade hon dock inget svar på att sådant civilkurage skulle kunna innebära att anställda riskerar sina anställningar. Det är nämligen som så att anställda genom sitt anställningskontrakt lyder under ett lojalitetskrav gentemot arbetsgivaren som går före en rätt att avslöja oegentligheter. Här finns en tydlig skillnad mellan kommun- och landstingsdriven verksamhet. Där gäller en meddelarfrihet som förbjuder arbetsgivaren att eftersöka anställda som avslöjar saker om verksamheten.

Den 29 juni 2011 skriver justitieminister Beatrice Ask att …

… Men med utgångspunkt i de konkreta problem som aktualiserat frågan om en utvidgad meddelarfrihet ska vi förutsättningslöst se om vi kan finna lösningar som är bättre avvägda än dagens. Jag ämnar att inom kort inleda ett sådant arbete.

Den 13 oktober 2012 konstaterar Dagens Nyheter att något sådant arbete ännu inte har kommit igång. Regeringen har tillsatt en utredare men inte formerat något sekretariat runt denne. Peter Eriksson (MP), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, säger till tidningen att …

Det är mycket svagt att utredningen inte ens är i gång. Den borde ha kommit långt i sitt arbete redan nu. Att det ska ta nästan två år från riksdagsbeslutet till att utredningen börjar arbeta visar en brist på ambition hos regeringen i den här frågan.

Det kan jag faktiskt hålla med om.

Länkar: dn.se, Ekot

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Ola Möller

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 15 oktober, 2012, i Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

  1. Tarmo Lindholm

    Det är inte första gången som Regeringen Struntar i Rikstadsbesluten.
    Sist var det ju Fas:3 som skulle upphöra redan 2012 på Hösten, enligt ett Riksdagbeslut..!

  2. Tarmo Lindholm

    Rättelse: 2011 på Hösten skall det stå och ingenting annat.

%d bloggare gillar detta: