TCO föreslår en modernare arbetslöshetsförsäkring


TCO har presenterat sitt förslag till en modernare arbetslöshetsförsäkring. På Aftonbladets debattsida presenterar Eva Nordmark, TCO:s ordförande, i korthet organisationens förslag:

 1. A-kassan ska ge inkomsttrygghet mellan två jobb.
  TCO föreslår att högsta dagpenningen höjs till 1000 kronor per dag, vilket motsvarar 80 % av en lön på ca 27.000 kronor/månad.
 2. För få är med a-kassan.
  Högsta månadsavgifterna ligger på över 400 kronor vilket gjort att många avstått från att vara med. Differentiering ger inte det resultat regeringen tänkte sig. TCO föreslår därför att a-kasseavgifterna högst blir 150 kronor per månad.
 3. Många arbetslösa får inget alls från försäkringen, även om man betalat sin avgift till a-kassa.
  TCO föreslår en skyldighet för staten att försäkra samtliga arbetslösa som trätt in på arbetsmarknaden så att de får rätt till grundersättningen (320 kronor/dag) i arbetslöshetsförsäkring. Det gör dem till försäkringstagare, inte bidragsberoende av kommunalt försörjningsstöd. Den som vill försäkra mer av sin inkomst gör det frivilligt genom att vara med i en a-kassa. Det blir inte obligatoriskt för individen att vara med i en a-kassa, det skulle bli som en skattehöjning.

Det är knappast något revolutionärt i dessa förslag. De är helt klart fullt rimliga och förtjänar att beaktas i det fortsatta arbetet i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Partierna har där konstaterat att det inte kommer att vara möjligt att bli överens innan det kommande riksdagsvalet. Man har därför valt att skjuta på arbetet för att kanske kunna presentera ett förslag i god tid efter de allmänna valen.

Den borgerliga regeringen har förvandlat en tidigare försäkring för inkomsttrygghet till att knappt vara en grundtrygghetsförsäkring. För stora grupper arbetstagare har det både blivit en dyrare som sämre försäkring. Detta har gjort att gruppen som valt att stå utanför arbetslöshetsförsäkringen har exploderat. Flera fackförbund, företrädesvis inom TCO och Saco, har ordnat inkomstförsäkringar för sina medlemmar.

Detta har gjort att borgerliga företrädare ibland ställer frågan varför inte vissa förbund (oftast inom LO) inte har ordnat en sådan förmån för sina medlemmar. Svaret är ju den att man redan betalar en högre arbetslöshetsavgift (eftersom arbetslösheten inom berörd a-kassa är hög) än andra grupper. Med en högre risk för arbetslöshet blir det förstås dyrare för sådana förbund att betala för en inkomstförsäkring. Frågan är om det är rimligt att, exempelvis, IF Metalls medlemmar ska betala dubbelt så mycket (eller mer) enbart av den anledningen att man arbetar i en bransch med större risk för arbetslöshet eftersom de är utsatta för internationell konkurrens.

TCO har presenterat ett utmärkt inlägg i denna debatt! Det behövs en annan försäkring än den som den borgerliga regeringen står för. Det behövs också en försäkring som garanterar en högre ersättning till de arbetslösa än vad de senaste 20 årens regeringar orkat med.

Länkar: Aftonbladet, TCO-tidningen, da.se, Publikt, ka.se. Tidningen Vision, dagens arena

Andra som skrivit: Thomas Böhlmark

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 11 oktober, 2012, i Fackliga frågor, Politiska funderingar, Socialförsäkringsfrågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 7 kommentarer.

 1. Du säger: ”Frågan är om det är rimligt att, exempelvis, IF Metalls medlemmar ska betala dubbelt så mycket (eller mer) enbart av den anledningen att man arbetar i en bransch med större risk för arbetslöshet eftersom de är utsatta för internationell konkurrens.”

  Även jag i mitt jobb är utsatt för ”internationel konkurrens” och idag är det få som inte är det. Men är det rimligt att övervältra sina EGNA, specifika försäkringsriskkostnader på hela arbetstagarkollektivet? I försäkringsvärlden är det ju så att om du bor i ett högriskområde med högre brottsfrekvens så betalar du högre premier. Det är ju ändå ditt EGET val var du bor.

  Ditt yrkesval är ju också ditt EGET val med allt vad det innebär. Den differensierade a-kasseavgiften vill ju förtydliga denna omständighet: man skall helst inte stanna kvar i ett yrke med hög risk för arbetslöshet eller så skall man betala högre försäkringspremier om man ändå gör det. Rent logiskt är det svårt att ha invändningar mot detta.

  • Göran Johansson

   Teorin bakom dessa differentierade avgifter var ju att för höga löner i branschen leder till högre arbetslöshet. IF Metall har ju redan bidragit till en löneutveckling som är i linje med de viktigaste konkurrentländerna. De senaste lågkonjunkturerna har ju heller inte varit kostnadskriser (i meningen för höga löner). Det har ju varit finansiella kriser.

   Då menar jag att dessa differentierade avgifter innebär en extra bestraffning för denna bransch och därför ska bort. Dessutom går denna försäkring med kraftiga överskott. Medlemmarna i a-kassorna betalar en alldeles för hög avgift som inte på länge motsvarar dess samlade kostnader. I praktiken används socialförsäkringssystemets kostnader till att finansiera andra nyttigheter.

 2. Göran Johansson, nu får du väl ändå behärska dig. Medlemsavgiften i A-kassorna täcker bara ca 20% av kostnaderna för A-kassan. Resten betalas av alla skattebetalare, inte bara medlemmarna i A-kassan.

  För min del får gärna avgiften till A-kassan motsvara hela kostnaden för försäkringen och så kan arbetsgivaravgiften minska i motsvarande grad.

  TCOs förslag till ny a-kassa får mig att tänka på den ”nya ekonomin” som var i ropet kring år 2000. Det mest ”moderna” med TCOs förslag måste vara att det tydligen inte behöver finansieras.

  Det minst moderna är att TCO tydligen inte tycker att a-kassan är värd ens de kraftigt subventionerade avgifterna vi har idag utan den är värd max 150 kr / månad.

  Varför ska vi då ens ha en separat och frivillig a-kassa? Jag tycker i sådana fall att vi ska göra den obligatorisk och att den ska ingå i ett heltäckande trygghetssystem som inte lämnar några helt utanför. Inte trygghetssystem med sådana här inskränkningar: ”samtliga arbetslösa som trätt in på arbetsmarknaden ”.

 3. GÖRAN, den svenska sociala ingenjörskonsten bygger ju på principen att man ger signaler genom t ex beskattningsvägen vad som är bra och inte bra i samhället.

  Den differensierade a-kassan är en del av det tänket i vår ständigt föränderliga värld: du skall inte fastna i yrken som har en svag arbetsmarknad eftersom det skapar problem både för dig och för samhället. Håll steg och utbilda dig! Arbetslösheten bland de med bara FÖRgymnasialutbildning är 17,3 % dvs ca 4 gånger högre än bland de med POSTgymnasial utbildning.

  De flesta betalar 300-400 kr i månaden. Akademikerna betalar 90 kr eftersom arbetslösheten i den gruppen är väsentligt lägre. Det lönar sig tydligen att studera. Men är det det som skapar avundsjukan i den fackliga världen? Att man genom studier har investerat i en säkrare framtid på arbetsmarknaden?

  • Göran Johansson

   Det är då verkligen en trubbig signal den differentierade avgiften ger. Det är brist på kvalificerad arbetskraft i industrin. Så när regeringen ger signalen att det inte behövs längre utbildningar för yrkesarbete och ”straffbeskattar” industrins arbetare så riskerar kvalificerat arbete försvinna någon annanstans. (Fan lång mening)

   Intressant att ordet ”avundsjuka” dök upp i denna diskussion. Bra att LO, Saco och TCO är överens i denna fråga. Finns ingen diskussion om avundsjuka dem emellan.

 4. Men överdriver du inte? Vad kommer då alla varsel ifrån om det är en så stooooor ”brist på kvalificerad arbetskraft i industrin”?

  Ju högre/längre utbildning desto lägre arbetslöhet och desto lägre a-kasseavgift. Det är väl inget fel? Det finns däremot en del struliga fall som inte klarar av längre utbildningar. Då är det bättre med en kortare utbildning ( … som kan eventuellt kompletteras i framtiden! …) än ingenting alls. Du brukar ju vara en pragmatiker … !

  • Göran Johansson

   Det faktum att indistrin är inne i en lågkonjunktur är ju inte detsamma som att det inte finns ett långsiktigt behov av kvalificerad arbetskraft. Det kommer att behövas längre utbildningar för de arbeten som växer fram/blir kvar inom industrin. Däremot är det viktigt att dessa utbildningar till stor del är arbetsplatsförlagda. Men det går inte att fuska med kvaliteten eller innehållet i dessa utbildningar.

%d bloggare gillar detta: