Förändra det budgetpolitiska ramverket


Christian Westerlind Wigström, nationalekonom i Oxford, skriver på SvD Brännpunkt om det behov han ser av att förändra budgetpolitiska ramverket (det där som innebär överskottsmål, utgiftstak i den statliga budgeten och kommunalt balanskrav). Christian menar att dagens regelverk gjort att statliga investeringar i och underhåll av infrastruktur sackat efter. Behovet av upprustning och löpande underhåll är betydligt högre än vad man avsätter i den statliga budgeten. Han menar att det behövs cirka 150 miljarder kronor ytterligare bara för att underhålla befintliga vägar, järnvägar och vattenledningar under de närmaste åren.

Christian anser att detta beror på att budgetramverken inte gör skillnad mellan löpande utgifter och investeringar. För att klara överskottsmål och utgiftstak tvingas man att skjuta investeringar på framtiden. ”Löpande utgifter är mycket svårare att skjuta på och staten får inte låna för att investera.” För att komma ifrån detta föreslår han en …

… kombination av två förändringar. Å ena sidan, bör statliga investeringar exkluderas när utgiftstaket beräknas. Å andra sidan bör ett balanskrav liknande det som redan gäller för kommuner och landsting införas också för statsbudgeten i sin helhet för att garantera budgetdisciplin. Förslaget skulle innebära att statens löpande utgifter, till exempel välfärdsprogram, finansieras med statens löpande inkomster, till exempel skatter, men att staten kan låna för att finansiera investeringar, till exempel en ny jänvägsbro, utan att missa överskottsmålet.

Jag kan inte påstå att jag är någon nationalekonomisk expert eller att jag är särskilt kunnig på området. Men spontant tycker jag ändå att dessa tankar känns relevanta att ha med i en diskussion om det, så kallade, budgetpolitiska ramverket. Det är uppenbart att det finns stora behov av investeringar i och av att rusta upp vägar, järnvägar etc.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 27 augusti, 2012, i Politiska funderingar och märkt , , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Förändra det budgetpolitiska ramverket.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: