#inmysyria och Stefans sommartal


Jag har lyssnat till Stefan Löfvens sommartal i efterhand via SVT Play. Stefan inledde sitt anförande med att tala om situationen i Syrien. I Syrien förlorar dagligen människor sina liv. Stefan uppmanade till att stödja demokratiseringssträvandena genom, exempelvis Olof Palmes Internationella Centrum.

Stefan övergick sedan till att tala om situationen i Sverige i en globaliserad värld. Sverige tillhör de länder som har klarat sig bäst i den globaliserade världen. Den svenska välfärden har varit en konkurrensfördel för Sverige. Människor har genom våra trygghetssystem inte behövt vara rädda för den internationella konkurrensens negativa konsekvenser. Stefan menar att vi (Socialdemokrater) kan vara stolta över våra trygghetssystem. Detta håller nu på att förändras under den borgerliga regeringens politik.

Stefan kritiserar den borgerliga regeringen för att inte förstå den moderna industrins behov och för att nonchalera näringslivspolitik. De drar ned på högre utbildning och gymnasieutbildning. Stefan uppmanar till en offensiv att börja handla med de tillväxtländer som finns i Asien, Sydamerika och i Afrika. Socialdemokratisk politik måste bidra till att bryta ned de hinder som håller människor tillbaka och hindrar dem att uppnå deras fulla kapacitet. Stefan passar på att i sitt tal kritisera den borgerliga politiken i Storstockholmsområdet. Det behövs fler bostäder och annat som bidrar till att utveckla Stockholm.

Stefan pratar om den höga arbetslösheten bland unga människor. Oavsett vilka siffror man använder kommer man inte ifrån att arbetslösheten är hög. De åtgärder som den borgerliga regeringen hittills har använt för att minska arbetslösheten har varit gagnlösa. Stefan vill använda en annan väg – en väg som hyser tilltro till ungdomars möjligheter. Den går inte via lägre löner eller lägre utbildning.

Stefan berör problemen i den svenska skolan. Ungdomar som inte lyckas lämna skolan med fullständiga betyg hamnar i högre grad i arbetslöshet. Socialdemokraterna vill därför satsa medel på att utveckla skolan. Han vill genom att stärka lärarna stärka eleverna och därmed Sverige som nation. Det behövs också åtgärder för att fånga upp de elever som misslyckas i skolan. Stefan nämner det förslag som tidigare presenterats om ett utbildningskontrakt för de ungdomar som behöver det.

Socialdemokraterna kommer att ta varje möjlighet att lägga förslag för att minska ungdomars arbetslöshet och att därmed driva den borgerliga regeringen framför sig. Stefan pratar därefter om behovet om satsningar och investeringar i infrastruktur och forskningspolitik. Stefan utvecklar sina tankar om att införa ett innovationspolitiskt råd. Det krävs insatser för att vi tillsammans som nation ska förbättra innovationskraften.

Stefan föreslår att den andra sjuklöneveckan avskaffas. Detta borde göra det lättare för framför allt små och medelstora företag att anställa människor.

Det märks att Stefan Löfven har blivit säkrare i sin roll i talarstolen. Om än han inte är den lysande retoriker som en Göran Persson som märktes det och hördes en självklarhet och säkerhet i det som Stefan talade om. Talet fokuserade på de områden där man redan lagt förslag och gjort initiativ – ungdomars arbetslöshet, näringslivs- och innovationspolitik samt skolan. Talet har väl haft som syfte att ytterligare belägga att Socialdemokraterna menar allvar i dessa frågor. Framför allt som den borgerliga regeringen på dessa områden har fått större problem. Det enda helt nya i talet var ju förslaget om ett sänkt sjuklöneansvar för arbetsgivarna. Spontant har jag inte något emot ett sådant förslag. Jag skulle förstås önska att ett sådant förslag kunde läggas som ett paket i att förstärka arbetsgivarnas rehabiliteringsarbete. Lägre kostnad för sjuklöner skulle kunna bytas mot att en del av detta gick till en obligatorisk rehabförsäkring.

Länkar: dn.se, Ekot, SvD, SVT, SvD, E-K, SVT, Ekot, di.se, di.se, SVT, SvD

Andra som skrivit: Markus Mattila, Martin Moberg, Ulf Bjereld, Martin Moberg, Peter Andersson, Peter JohanssonAlexandra Einerstam, Johan Westerholm

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 26 augusti, 2012, i Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för #inmysyria och Stefans sommartal.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: