Huruvida en generaldirektör ska få sparken


Jag har under några dagar funderat över affären kring Tillväxtverket. Den slutade med att generaldirektören har fått lämna den posten för andra arbetsuppgifter inom regeringskansliet. Eftersom hon har ett förordnande på sex år är parterna bundna till varandra under den tid som avtalet gäller. Jag har ju sett och hört att många människor är upprörda över detta faktum. Hon borde ha fått sparken direkt och börja stämpla (som vanligt folk)!

Att vara generaldirektör är i många stycken en något utsatt position. Man är tillsatt av den politiska ledningen för att utföra det uppdrag som myndigheten har på sin roll. Det innebär att ens arbete kommer att granskas av media, av politiker och av andra personer/organisationer som på något sätt har intresse för den verksamheten.

En generaldirektör som på något sätt kliver fel (det behöver i sig inte vara regelbrott, något olagligt etc) och får medias granskning på sig kan ju av politiska skäl behöva tas bort från arbetet för att ge myndigheten och/eller den politiska ledningen arbetsro. Det finns många skäl till varför en ansvarig regering kan anse en sådan person som fortsatt olämplig i den aktuella rollen. Det är vidare viktigt att en generaldirektör har tillräcklig anställningstrygghet så att man kan utföra sitt arbete men samtidigt kunna vara obekväm gentemot den politiska ledningen. För att driva verksamheten framåt kan man ju ibland behöva framföra för sittande regering obehagliga sanningar ibland.

Ska man kunna rekrytera personer till sådana arbeten kommer det att behövas regleras under vilka villkor man ska ta jobbet. I någon mening kan ju en generaldirektör jämföras med en verkställande direktör inom näringslivet. En sådan person omfattas inte av lagen om anställningsskydd. En sådan person kan få sparken över dagen. Å andra sidan har man ju reglerat i avtal vad som gäller mellan företaget och VD i sådana fall. Inkomstgaranti för en period brukar följa med. Det är ej heller knappast orimligt att det är så.

Clas Lindgren, departementsråd och chef för enheten för statens arbetsgivarpolitik, förklarar i SvD varför man valt konstruktionen med sexåriga visstidsanställningar:

Den svenska arbetsrätten ger dock relativt begränsat utrymme för visstidsanställningar. Tanken med sådana är att arbetstagare inte ska kunna utnyttjas i en vikariekarusell och att arbetsgivare därför efter en tid måste tillsvidareanställa.

Med generaldirektörerna har man gjort ett avsteg och som kompensation för detta har man sagt att man därför inte kan säga upp dem. Däremot kan man omplacera.

Sten Heckscher har på regeringens uppdrag utrett det rådande systemet. Han föreslår att dagens system ska fortsätta gälla med, tydligen, några detaljförändringar. Det är väl bra att detta system löpande granskas och filas på.

Jag anser det inte orimligt att en verkställande direktör, en generaldirektör eller någon annan person i en liknande position har avtal som innebär en inkomstgaranti för en lämplig tidsperiod. Att åta sig ett sådant arbete innebär ju en risk för att man kan få sluta sin tjänst med mycket kort varsel. Vad det handlar om är ju att finna en rimlig kompromiss mellan anställningsskyddsregler (som de flesta av oss med anställning omfattas av) och, i detta fall, ansvarskrävande i politiskt styrda organisationer. Även en sådan person förtjänar någon form av ordning och trygghet i sina anställningar.

Länkar: SvD, Aftonbladet, di.se, SVT, SvD, dn.se, SvD

Andra som skrivit: Ulf Bjereld, Martin Moberg, Peter Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 9 augusti, 2012, i Politiska funderingar och märkt , . Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

  1. Sen nya lagen om offentlig anställning började gälla 1995 kan en statlig arbetsgivare göra en i sak olaglig uppsägning, strunta i domen från AD och betala sig fri. Jag har inte studerat Lugnets förordnande, men utgår från att hon borde kunna sparkas. Ev. skulle det inte bli biligare än att betala henne i 3 år till, men det hade varit en markering.

    • Göran Johansson

      Vad jag förstod av artikeln i Aftonbladet finns en möjlighet att gå till AD. Vad det skulle vet jag inte. Även med LAS kan ju en arbetsgivare betala för sig. Men nu handlar det om en visstidsanställning. Det gör ju saker och ting annorlunda.

%d bloggare gillar detta: