Tvingas arbeta till villkor och löner som är sämre än för andra


Ella Niia och Per Persson, bägge representerande Hotell och Restaurangfacket (HRF), skriver idag på SvD Brännpunkt om det faktum att många migrantarbetare som fått arbete på restauranger i Sverige luras hit under falska förespeglingar. HRF har upptäckt flera fall där lägre lön än utlovats betalas till de anställda, att de arbetar långa arbetsdagar, att de kallas in med kort varsel med flera oegentligheter. I 61 av 64 undersökta företag vars ansökningar godkänts av Migrationsverket har förbundet upptäckt felaktigheter. De skriver, bland annat, att …

Resultatet av vårt uppsökande är beklämmande. På 61 av de 64 företag vi besökte fanns det uppenbara fel och brister i utbetalningar av löner och ersättningar. I de flesta fall var lönen för låg i förhållande till arbetad tid. Vi träffade människor som hade en månadslön på 3000 – 4000 kronor. Det var också vanligt att ob-tillägg och andra ersättningar inte betalades ut. Ingen vi träffade arbetade under samma villkor och samma lön som de blivit erbjudna innan de kom till Sverige. På ett par restauranger betalades lönerna ut kontant. På de 36 ställen som vi fått se schemat fanns det direkta felaktigheter på samtliga.

HRF föreslår i sitt debattinlägg fyra konkreta åtgärder för att minimera det fusk och utnyttjande som sker:

  1. Anställningserbjudandet måste bli bindande.
  2. Det måste finnas tydliga sanktionsmöjligheter för de arbetsgivare som bryter mot reglerna.
  3. Regeringen måste också utse ansvarig myndighet som får i uppdrag att följa upp att de villkor Migrationsverket fattar beslut utifrån efterlevs.
  4. Arbetstagare ska inte riskera utvisning om deras anställning avbryts.

Den borgerliga regeringen har ju tidigare ansett att sådana åtgärder som föreslås ovan inte är aktuella. Man anser att de åtgärder man redan vidtagit räcker. Vidare anser man att det är fackets primära skyldighet att aktivt upptäcka och beivra eventuella felaktiga beteenden från arbetsgivare. Problemet är ju bara den att de fackliga organisationerna inte har möjlighet att följa upp alla de arbetsplatser som det berör. Det är otillständigt att arbetstagare ska hamna i en sådan situation beroende av bristande lagstiftning. Men det är kanske detta som den borgerliga regeringen vill se i denna bransch. De vill kanske att dessa migrantarbetare ska bidra till att pressa löneläget i branschen ned mot golvet.

Sålunda blir detta ett ytterligare sätt att påverka den svenska arbetsmarknadens funktionssätt i en riktning som man önskar. Lägre löner och försvagade fackföreningar.

Länkar: SvD Brännpunkt, Arbetet, Arbetet, Hotellrevyn, SVT, dn.se, Ekot, SvD, dagens arena

Andra som skrivit: Peter Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 27 juni, 2012, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor och märkt , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: