TCO:s förslag till reformerad arbetslöshetsförsäkring


Mats Essemyr presenterar på ”Utredarnas” blogg TCO:s förslag/utkast till en reformerad arbetslöshetsförsäkring. Den innehåller följande delar:

 1. Höj taket i a-kassan till 7,5 prisbasbelopp (26 750 kronor per månad)
 2. Avskaffa de differentierade a-kasseavgifterna och sänk avgiften
 3. Gör den allmänna grundförsäkringen mer allmän
 4. Inför ett reformerat studerandevillkor

Som han säger behöver detaljerna bearbetas men inriktningen är klar. För mig synes detta vara en fullt rimlig väg att gå och diskutera. Som Mats säger …

Från TCO:s sida hoppas vi att den här inriktningen skall vara intressant när det gäller att komma förbi några av de låsningar som uppenbarligen finns när det gäller a-kassan. Det gäller t ex frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ett obligatorium gör inte att fler arbetslösa får ersättning. Det styrs av de villkorsregler som vi tagit upp ovan. Genomförs våra förslag så behövs ingen obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Då slipper politikerna tvinga in folk i en försäkring som de kanske inte kan få någon ersättning från.

Den som lever lär väl få se … ?

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 27 juni, 2012, i Fackliga frågor, Socialförsäkringsfrågor och märkt , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

 1. Förslaget är steg i rätt riktning. Men det är som han själv säger ett diskussionsunderlag som måste bearbetas. Men han har fel när han säger att ett obligatorium inte gör att fler får ersättning. Detta framgår ju av hans egna ord: ”Då slipper politikerna tvinga in folk i en försäkring som de kanske inte kan få någon ersättning från.”

  Ska vi ha en obligatorisk försäkring, ska den ge ersättning vid ALL ofrivilig arbetslöshet, även till den som aldrig har haft något jobb. Det skulle egentligen inte kosta samhället någonting, eftersom det skulle bli en omfördelning av kostnaderna för arbetslösheten från kommunerna till staten. Kommunerna skulle få mycket kraftgt sänkta utgifter för försörjningsstöd till arbetslösa. Man skulle kanske rentav kunna sänka skatten i kommuner som idag har hög kommunalskatt på grund av mycket stora kostnader för arbetslösheten.

  Och även en obligatorisk försäkring är ju frivillig på det sättet, att man kan avstå från ersättningen, om man vill vara frivilligt arbetslös. Att ersättning bara ges vid ofrivillig arbetslöshet, betyder ju att man måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Många ungdomar har ett sparkapital, som de använder till långa utlandsvistelser, när de har slutat skolan, och under den tiden kan de ju inte stå till arbetsmarknadens förfogande. De får ansöka om ersättning, när de har kommit hem.

  Man är fortfarande rädd för en obligatorisk försäkring inom fackföreningsrörelsen, både LO och TCO. Jag tror att det beror på de kopplingar som har gjorts i debatten mellan obligatorisk och statlig respektive frivillig och administerad av facket. Men varför skulle inte en oblligatorisk försäkring – som gäller vid ALL OFRIVILLIG arbetslöshet – kunna administreras av facket?

  Förssäkringen finansieras ju idag genom dels arbetsgivaravgifter /egenavgifter för ALLA anställda respektive egenföretagare, oavsett medlemskap eller ej, och dels genom medlemsavgifter. Är det då inte rimligt att alla får ersättning, men att medlemmar får mer? Detta gäller alltså dem, som har haft jobb innan de blev arbetslösa.

  När det gäller de arbetslösa som aldrig har haft ett jobb, bör staten finansiera ersättningen från allmänna skattemedel, men utbetalningarna administerars av de fackföreningsanslutna a-kassorna.

  Ersättningen till dem, som aldrig har haft något jobb, vilka nästan uteslutande är unga ensamstående personer, bör motsvara socialnormen för ensamstående person (det som de idag får från socialtjänsten). Har de barn, får de ansöka hos socialtjänsten om ett barntillägg. Kommunerna skull därmed avlastas STÖRSTA DELEN av sina kostnader för försörjningsstödet.

%d bloggare gillar detta: