Om ungdomars utanförskap


Såsom brukligt är satt jag i morse i möte med mina kollegor inom IF Metall Mälardalen och IF Metall Västra Mälardalen. Vi träffas varannan fredag morgon per videokonferens för att dryfta vår verksamhet och arbetsuppgifter. Under mötet berättade kollega Olle Winkler om ett sammanträde han deltagit i. Vid det sammanträdet fick han veta att det i Västerås finns sju ungdomar under 25 års ålder som efter lång arbetslöshet hamnat i FAS3-verksamhet. De har på kort tid gått från att vara inga alls till dessa sju ungdomar. Det handlar kanske inte om särskilt många personer men det vittnar ändå om det fundamentala misslyckande som den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik inneburit.

Ibland är det konstigt hur sådana händelser sedan bekräftas på annat sätt. Socialdemokraterna har låtit Riksdagens utredningstjänst granska hur det långvariga utanförskapet bland ungdomar i åldern 20-24 år utvecklats. Det visar sig att …

De unga i långvarigt utanförskap har ökat snabbt under den borgerliga regeringen. Under åren 2006-2010 har gruppen ökat med 51 procent, från 59600 till 90200 personer. Även andelen av samtliga ungdomar i åldern 20-24 år som lever i långvarigt utanförskap har ökat kraftigt, från 11 till 15 procent.

Vi må tvista om hur arbetslösheten ska mätas men regeringen kan inte komma undan att de ungdomsgrupper som har det svårast att finna arbete är de som saknar fullständiga avgångsbetyg från gymnasiet. Lägger vi till den bild som Skolinspektionens årsrapport visar borde skolans betydelse för ungdomsarbetslösheten växa. Riktade insatser för att stödja de som har det svårast i den svenska skolan synes vara den bästa metoden att göra unga människor anställningsbara. Det handlar inte om att alla unga måste genomgå högre studier på högskola/universitet. Men man ska heller inte, som utbildningsministern önskar, lägga sig på rygg och cyniskt konstatera att ”skoltrötta” ungdomar ska slippa tre-åriga utbildningar på gymnasiet.

Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik är vare sig mer eller mindre ett fatalt misslyckande!

Andra som skrivit: Markus Mattila, Martin Moberg, Martin Moberg, Kent Persson, Peter Andersson, Olas tankar

Industribloggare: Leine Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 1 juni, 2012, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , . Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

  1. Eftersom du använder uttrycket ”slippa tre-åriga utbildningar på gymnasiet”, så får man ju intrycket att det handlar om tvång. Har du tänkt på vilka de människor är, som ska utsättas för detta tvång? Kommer de att lyckas med sina studier om de upplever att det är ett tvång? Du kan tvinga en ung människa att nöta skolbänk (polisen får väl hämta dem, om de skolkar), men du kan inte tvinga någon att lyckas med sina studier. Det enda du kan lyckas med, är att göra så att studielusten aldrig återvänder. Det gör den alltid, men inte nödvändigtvis innan vederbörande fyller 25.

    Och vad menar du med ”skoltrött”? Det låter som något dåligt. Och vad menar du med att ”göra unga människor anställningsbara”? Handlar det inte snarare om dåliga attityder hos arbetsgivare mot lågubildade än om någon brist hos den unga personen?

    Har du själv fullständig gymnasieexamen? Har alla LO-ombudsmän det? Har de inte varit ”anställningsbara” till sina ganska kvalificerade jobb? Jag har själv inte fullständig gymnasieexamen, men har ändå läst på universtitet, eftersom jag bedömdes ha tillräckliga förkunskaper för de ämnen som jag läste. Jag var en av de första som läste på KomVux. Jag var 24 år, när jag började.

    Jag trivdes dock inte med det akademiska livet, utan återvände till industrin. Jag hade svårigheter att få jobb, eftersom jag ansågs ”överkvalificerad” pga mina universitetsstudier. Arbetsgivare har alltid haft fördomar. Ta itu med dem!

    Gör Södertälje fel, som skaffar jobb åt arbetslösa ungdomar? http://www.telge.se/TelgeTillvaxt/Sa-har-fungerar-Telge-Tillvaxt/

  2. Fast de glömde berätta att antalet unga i det åldersintervallet ökat med 122 976 personer sedan 2006 pga de stora nittiotalskullarna, vilket rimligtvis är anledningen till att de kör med faktiska siffror istället för procent.

%d bloggare gillar detta: