Inträdeskravet


Idag firar kungahuset och monarkin tillsammans med Svenska Kyrkan dop. Det högädla flickebarnet Estelle ska döpas enligt konstens alla regler. Jag tror att föräldrarna kommer att vara glada för den uppmärksamhet deras dotter kommer att få under dagen. Människor de inte känner kommer att visa all den kärlek de bara förmår för den blivande(?) statschefen.

I någon mån blir ju detta en konstlad akt av religiositet. Dopet innebär att hon blir medlem i Svenska kyrkan. Enligt den svenska grundlagen, successionsordningen, är det nödvändigt för att hon ska få vara tronarvinge och någon gång i framtiden bli drottning. Jag har ingen aning om huruvida flickebarnets föräldrar är troende (av den kristna guden enligt protestantisk modell). De kan vara övertygade ateister, buddhister, muslimer eller hysa vilken annan övertygelse som helst. Oavsett vilket är de tvungna att vara medlem av Svenska Kyrkan för att kunna uppbära rollen som blivande statschef.

Jag har friheten att tro på och inte tro på vad jag vill. Jag kan välja att kandidera till offentliga förtroendeposter om lusten skulle falla mig in. Detta gäller för alla svenska medborgare – dock ej för den kungliga familjen. De förutsätts följa den roll de åsätts enbart av den anledningen att man är den förstfödde i en kunglig familj och tronarvinge.

Detta är ett system som smakar illa i ett annars demokratiskt politiskt och samhällssystem!

Jag hoppas ändå att familjen får en trevlig och minnesrik dag idag trots det mediala ståhej som kommer att råda.

Jag hoppas också att lilla Estelle i framtiden ska slippa att välja bort plikter som ett omgivande samhälle förväntar sig av henne. Jag hoppas att innan den dagen kommer att Sverige har infört ett system för att i demokratisk ordning utse vår statschef.

Länkar: Ekot, Ekot, dn.se, dn.se, dn.se, SvD, E-K, Aftonbladet

Annonser

Posted on 22 maj, 2012, in Republik and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

  1. För att det ska vara ett giltigt dop, ska dopförrättaren säga ”Jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.” Om den som ska döpas ligger för döden och ingen präst hinner tillkallas får vem som helst, som själv är döpt, förrätta dopet. Detta gäller även kungligheter. Det behöver alltså inte vara ett dop ”efter konstens alla regler”. Om detta är man överens inom alla kristna samfund, de lutherska kyrkan, de flesta frikyrkorna, de ortodoxa kyrkorna och Katolska kyrkan. Den nämda formuleringen går tillbaka till kyrkomötet i Nicea år 325. Den som är döpt, med dessa ord uttalade av dopförrättaren, ska inte döpas en gång till, om han /hon byter samfund. Dopet i Svenska kyrkan har full gilitghet i exempelvis Katolska kyrkan. De statsrättsliga verkningarna av dopet av kungligheter är över huvud taget ingen teologisk fråga, och har ingen sanktion i den kristna relgionen. Ur teologisk synpunkt kan man nog tycka att det är för mycket spektakel kring detta barndop. Barnet döps inte (ur teologisk synpunkt) till att bli en tronarvinge, utan till att bli ett Guds barn. Som alla andra döpta. Denna jämlikhetsaspekt i dopet kommer ju fullständigt i skymundan.

    Jag tycker att ärkebiskopen, som har vigt föräldrarna (vilket var ok enligt mig), nu borde ha hänvisat föräldrarna till deras egen församlingspräst, som hade kunnat förrätta ett precis lika heligt dop som hand själv. Om inte rentav ett mer heligt dop.

%d bloggare gillar detta: