LO vaknade lite sent


Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri har publicerat en TT-artikel inför LO:s kongress som startar under veckan som kommer. Artikeln beskriver LO som en försvagad organisation med stora problem att organisera nya medlemmar. I artikeln har Anders Kjellberg, professor som forskar om fackliga frågor vid Lunds universitet, getts möjlighet att i någon mån förklara de problem som LO står inför och drabbats av.

En viktig bidragande orsak till medlemsminskningen inom LO-förbunden är ju den förändrade arbetslöshetsförsäkringen. Till detta kommer strukturomvandlingen av det svenska näringlivet där de arbetsuppgifter som funnits inom LO-förbunden minskar och att antalet arbeten inom servicesektorn ökar. Antalet tillfälliga arbetstillfällen ökar. Anders säger att …

Det är viktigt att facket finns på arbetsplatsen. Men snålare bemanning på mindre arbetsplatser gör det svårare att hinna med fackligt arbete.

Vidare kritiserar han LO:s förmåga att lyfta de fackliga frågorna i den allmänna debatten. Han menar att TCO har ”varit rappare i kritiken”. TCO har även på ett annat sätt tagit tag i medlemsvärvningen och betonat kollektivavtalens betydelse för människors kommande pension.

Jag kan inte annat än att hålla med i detta. LO har haft stora problem med att slå igenom i debatten om de viktiga frågorna. Vad detta beror på går ju att diskutera. Handlar det om bristande resurser i form av ekonomi och/eller personer för att utveckla LO:s röst på ett tydligare vis? En effekt av förbundens medlemsminskning är ju att det blir mindre med pengar till LO. Man har ju tvingats till ganska hårda prioriteringar i den minskande ekonomiska verkligheten. Förbunden prioriterar (förstås?) i första hand sin egen verksamhet då även dessa tvingas till att banta sin verksamhet. Men, trots detta, LO måste få bli en tydligare röst i den allmänna debatten. Man tar fram utmärkta rapporter och annat material som kan tjäna som viktiga underlag i debatten om det Sverige som några av oss hellre vill se än dagens.

Ett svårare problem att hantera är hur organisationsgraden inom LO-förbunden ska ökas. En reformerad arbetslöshetsförsäkring är inte det långsiktiga svaret. Medlemsminskningen hade pågått länge innan arbetslöshetsförsäkringen förändrades. Förändringen gjorde bara medlemstappet tydligare och snabbare. Det är svårare att organisera facklig verksamhet på en arbetsmarknad där de tillfälliga arbetsuppgifterna ökar och där genomströmningen av anställda är hög. Så ser ju verkligen i hög grad ut inom servicebranscherna och i bemanningsbranschen. Den viktigaste lösningen är att synliggöra den fackliga verksamheten på dessa typer av företag. Det kräver ett ständigt uppsökande av förtroendevalda och anställda. Det är också troligt att LO-förbunden behöver hitta andra fackliga verktyg för att locka fler att bli medlem. Här finns säkert anledning att se vad TCO har gjort för att hitta inspiration om än ej att kopiera.

LO står inför många fackliga utmaningar – men att lyfta organisationsgraden måste bli det allt det andra överskuggande! Klarar vi inte den utmaningen så kommer LO:s fackliga röst, oavsett ekonomiska eller andra medel, att sakta tyna bort.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 20 maj, 2012, i Fackliga frågor och märkt , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för LO vaknade lite sent.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: