Kulturen – en spegel av verkligheten


Socialdemokraterna är mitt uppe i ett arbete med att formulera ett nytt partiprogram. I det arbetet har man vänt sig till partiets medlemmar och uppmanat dem att enskilt eller i sammanslutning inkomma med synpunkter på de frågeställningar som skickats ut. Nu breddas arbetet genom att en blogg öppnats där olika gästskribenter kommer att få skriva om sitt hjärtas mening. Så här beskrivs syftet:

Den närmaste tiden publicerar programkommissionen inlägg från inbjudna gästskribenter, som ombetts beskriva en viktig samhällsförändring som skett sedan det senaste socialdemokratiska paritprogrammet antogs 2001. De gästskribenter vi bjudit in är inte nödvändigtsvis socialdemokrater – flera av dem är det helt säkert inte. De åsikter de för fram delas inte nödvändigtvis av programkommissionen eller Socialdemokraterna som parti.

Maj-Gull Axelsson tillhör de författare och skribenter som kommer att bidra till debatten. Hon säger att …

Jag tror att det ger att de får uppriktiga svar som omväxling. Det blir inte de här vanliga fraserna, och de vanliga positionerna utan det blir folk som försöker på allvar  titta på vad det här samhället är och hur det har utvecklats.

Det ska bli spännande att följa debatten. Jag har förstås lagt upp bloggen i min RSS-läsare! Gör det du mä!

Länkar: SVT Kultur

Andra som skrivit: Martin Moberg, Helena Ericson, Johan Westerholm, Marika Lindgren Åsbrink, Peter Johansson, Veronica Palm, Rosemari Södergren

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 17 maj, 2012, in Programkommissionen, Socialdemokrati and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: