President – om viljan finns


Jag är medlem i Republikanska föreningen. Det är ett ställningstagande jag har tagit eftersom jag ogillar dagens kvarstående rester av ett odemokratiskt feodalt samhälle. Vilhelm Moberg utrycker sig på följande sätt i sin bok ”Därför är jag republikan” …

Rikets högsta ämbete bör icke besättas genom börd eller arv, alltså av slumpen, utan genom ett av folket verkställt val bland personer som genom ådagalagda egenskaper visat sig vara skickade för detsamma. Även för de lägsta ämbeten krävs det vissa bestämda meriter, och varje ämbete tillsättes, när lagen följes, genom en tävlan på jämlik fot emellan de sökande. För en konsekvent bekännare av den mänskliga jämlikhetens idé är det en stötande tanke, att det allra högsta ämbetet skall ärvas. I ett demokratiskt samhälle strävar man att åt medborgarna genomföra så lika startmöjligheter i livet som möjligt. Men själva vårt svenska statsskick, den ärftliga monarkin, upphäver jämlikhetsprincipen.

Mats Einarsson och Jesper Svensson bekantgjorde för en tid sedan att Republikanska föreningen genomfört en egen grundlagsutredning. Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur ett statsskick utan monarki skulle kunna se ut. De konstaterar att det vore relativt ”enkelt” att förändra den svenska författningen. De presenterar två alternativa sätt att utse statschef – folkvald respektive riksdagsvald president. De olika sätten kräver en del olika förändringar av grundlagen.

Grundlagsändringen kan införas genom att två riksdagar med mellanliggande allmänt val tar ställning till förändringarna eller genom en beslutande folkomröstning som får ta ställning till ett vilande riksdagsbeslut om grundlagsändring. De finner för sin del …

… det lämpligast att sakfrågan först prövas i en formellt rådgivande folkomröstning och att riksdag och regering sedan, om det blir en majoritet för republik, i en sedvanlig grundlagsändringsprocess utformar den nya författningen.

Då återstår endast den enkla biten av att påverka de politiska partier, som i sina program angett sig vara företrädare av ett mer demokratiskt statsskick, att börja arbeta för att påverka opinionen i republikansk riktning.

Länkar: SVT Debatt, Second opinion, SvD,

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 10 maj, 2012, i Republik och märkt , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för President – om viljan finns.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: