Om att stärka den lokala demokratin


Idag lämnades till kommunministern ett betänkande rubricerat ”Vital kommunal demokrati”. Betänkandet är en del i en parlamentarisk kommitté som skall

… utreda åtgärder för att utveckla det kommunala beslutsfattandet och stärka den kommunala representativa demokratins funktionssätt. Utredningen har antagit namnet Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt .

Stig Nyman som är sjukvårdslandstingsråd för (KD) i Stockholm har lett utredningen som bland annat föreslår att:

  • Kommunalt majoritetsstyre. Enbart de partier som ingår i den styrande majoriteten får då sitta i kommunstyrelsen.
  • Små kommuner (upp till 8 000 röstberättigade) ska kunna minska antalet fullmäktigeledamöter till 21 ledamöter. I dag finns krav på att det ska vara 31 ledamöter.
  • Möjlighet att fatta beslut på distans. Det ska möjliggöra att personer ska kunna delta i möten från exempelvis hemmet via olika it-lösningar.
  • Kommunal samverkan om olika chefsposter. Förslaget riktas till små kommuner, där det ofta är svårt att fylla vissa chefsposter. Enligt utredningen kan tillsättningen underlättas om flera kommuner har gemensam chef. Kommuner ska även kunna samverka med landsting.

Det förslag som i nyhetsrapporteringen fått mest uppmärksamhet är att de politiska partier som erhåller kommunalt och landstingskommunelt mandatstöd ska redovisa hur bidragen har använts. Då bidragen till de politiska partierna är till för att utveckla den lokala och regionala verksamheten vill man att medlen ska användas lokalt/regionalt och inte skickas uppåt i partiorganisationen. Riksdagens konstitutionsutskott (KU) konstaterade i en utredning häromåret att samtliga riksdagspartier utom möjligen Socialdemokraterna skickar pengar uppåt i partiorganisationen. Centern och Miljöpartiet överför endast i mindre utsträckning pengar uppåt.

Jag kan känna att det inte är orimligt att de politiska partierna ska redovisa om pengarna används i den lokala/regionala verksamheten i stället för att sändas uppåt i partistrukturen. Betänkandet föreslår vidare att man ska kunna sänka stödet till ett politiskt parti om man inte kan besätta alla de mandat som man erhållit i val. Idag kan man inte göra på det sättet om någon ”stol” står tom.

Jag är dock mer tveksam till förslaget till att låta endast de partier som ingår i den sittande majoriteten få vara med i kommunstyrelsen. Jag tror det är nyttigt att även partierna som står utanför majoriteten löpande har insyn i den kommunala verksamheten och hur den styrs. Å andra sidan blir ju det politiska ansvarstagandet tydligare med endast den styrande majoritetens partier i kommunstyrelsen.

Länkar: Ekot, Rapport, SvD, dn.se, dagens arena

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 7 maj, 2012, i Politiska funderingar och märkt , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Om att stärka den lokala demokratin.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: