Om att minnas de som gått bort pga sitt arbete


Idag påbjuder LO och dess medlemsförbund en tyst minut kl. 12.00 på arbetsplatserna för att minnas alla de personer som har avlidit i arbetet. Lars-Göran Hammarberg och Hans Tilly säger det bra i en artikel i tidningen Folket idag:

En tyst minut under Arbetsmiljödagen fredagen den 27 april handlar om att hedra alla som i sitt arbete fått sätta livet till, men även att sända en tanke till alla som skadas i sitt arbete eller på andra sätt blir utsatta eller åsidosatta.

Det är tydligt att den borgerliga regeringen hellre talar om att förbättra miljön på arbetsplatserna än att faktiskt sätta till åtgärder. Bland de första åtgärder som den borgerliga regering som tillträdde efter valet 2006 gjorde var att dra ned på anslagen till Arbetsmiljöverket och att se till att Arbetslivsinstitutet avvecklades. Lars-Göran och Hans ställer därför en del krav på regeringen i sitt inlägg:

• Att Arbetsmiljöverket får ökade anslag så att de kan göra fler kvalificerade inspektioner på farliga arbetsplatser.

• Att alla får tillgång till en partsgemensam, kvalitetssäkrad branschhälsovård som arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete,

• Att Arbetslivsinstitutet, eller liknande myndighet, återinrättas för att bli en självklar del i utvecklingen av arbetsmiljöfrågorna.

• Att de sammanlagda medlen för arbetslivsforskning ökar kraftigt i volym

• Att ett beredningsorgan under regeringen, med företrädare från flera departement, myndigheter, forskning och arbetsmarknadens parter, inrättas med uppgift att överblicka och att regeringen tar ett beslut att inrätta ett samlat grepp kring arbetslivsforskningen

• Den regionala skyddsombudsverksamheten är bra men det måste bli mer långsiktig gällande medelfördelningen. Skyddsombuden firar 100 år i år och den nytta de gör för arbetsmiljön måste förstärkas – inte försvagas.

• Arbetmiljölagstiftningen får inte försvagas eller förenklas, exempelvis att undanta mindre företag.

• Att regeringen upprättar en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatser inom byggen och industrin.

Det är lätt att sympatisera med dessa krav. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att minnas och hedra alla de människor som allt för tidigt slitits bort från sitt arbetsliv.

Länkar: Folket, Aftonbladet, Arbetet, TCO-tidningen, ka.se, da.se, Arbetet, Arbetet, dagens arena, Ekot, SvD, dn.se, dagens arena, E-K, Östnytt, Arbetet

Andra som skrivit: Eli Abadji

Industribloggare: Leine Johansson

Publicerat på 27 april, 2012, i Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Om att minnas de som gått bort pga sitt arbete.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: