Frysta investeringar i kompetensutveckling


Svenska Dagbladet rapporterar om en undersökning som visar oroväckande siffror kring företags vilja att satsa på kompetensutveckling. I spåren av den rådande ekonomiska krisen har 86 % av de europeiska arbetsgivarna dragit ned på kompetensutveckling för de anställda. Endast en knapp femtedel av arbetsgivarna avser att öka satsningen på kompetenshöjning de kommande 12 månaderna. Samtidigt anger nästan hälften av dem att de har brist på relevant kompetens i företaget. Över 70 % svarar att man egentliga borde satsa mer på denna typ av investering. Rudi Thomaes, vd för FEB (som gjort undersökningen, säger …

Även om Europa har tvingats till åtstramningar för finansiellt kapital, behöver vi inte se en liknande utveckling när det gäller humankapital. Europa kan förbättra värdet, likviditet och en effektiv fördelning av humankapitalet, om det tas brådskande åtgärder som fokuserar på samverkan mellan sektorer och aktörer.

En majoritet av arbetsgivarna säger att satsningar på kompetensutveckling behöver ske som breda samarbeten mellan företag och samhälle. Det känns ju faktiskt som en viktig insikt som de politiska makthavarna bör ta på stort allvar. Det behövs onekligen satsningar på utbildning och utveckling av anställda och arbetslösa för att motverka arbetslöshet och stimulera företagens utveckling.

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 26 april, 2012, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor and tagged , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Frysta investeringar i kompetensutveckling.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: