Hinder i attityden för äldre arbetskraft


Pensionsåldersutredningen lämnade sitt första betänkande i dag. Utredningen ska i anledning av den ökande genomsnittsåldern utreda de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv. Delbetänkandet anger att det borde finnas goda möjligheter för ett längre arbetsliv och därmed högre pension. Många personer är friskare allt längre upp i arbetslivet, den intellektuella kapaciteten har ökat, äldre är allt bättre utbildade etc.

Dock gäller inte detta för alla människor. Utredningen har funnit studier som visar att de ”sociala skillnaderna” i livslängd har ökat sedan 1970-talet. I Arbetets artikel framgår det att …

Vid 30 års ålder har personer med eftergymnasial utbildning i genomsnitt drygt 5 år längre återstående liv att se fram emot än personer med enbart förgymnasial utbildning.

Utredningen anger att reformer för att uppnå en högre pensionsålder bara kan accepteras om hela befolkningen kan komma i åtnjutande av ett friskare arbetsliv och längre livslängd. Det betyder att man behöver arbeta för att uppnå bättre arbetsförhållanden för stora grupper människor. Detta är den största stötestenen i denna strävan. Andra hinder som finns för att äldre ska kunna arbeta längre bedömer man som enklare att komma till rätta med.

Åsa Forsell skriver en bra kommentar till betänkandet. Hon skriver att staten måste investera i människor för att uppnå målet om ett längre arbetsliv. Det som konkret behövs är satsningar på utbildning, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Åsa avslutar sitt inlägg (som samtidigt blir min avslutning) med …

Pensionsåldersutredningen behöver inför sitt slutbetänkande få mandat att lägga fram förslag som kostar pengar för staten. Annars riskerar förslagen att bli helt tandlösa. Det räcker inte att peka på vad andra borde göra. Individer kan inte förväntas arbeta fler år för att kompensationsgraden i det allmänna pensionssystemet inte ska sjunka. Det gör den i takt med att vi lever längre om vi inte ändrar vårt pensionsbeteende, för så är det allmänna pensionssystemet konstruerat i syfte att vara finansiellt hållbart.

Länkar: Arbetet, SvD, dn.se, SvD

Andra som skrivit: Åsa Forsell

Industribloggare: Leine Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 19 april, 2012, i Pension och märkt , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Hinder i attityden för äldre arbetskraft.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: