En känsla av ökade klyftor


LO har gett Novus i uppdrag att ställa ett antal frågor till ett tusental svenskar. Undersökningen skedde under mars månad. Undersökningen är kopplad till kampanjen ”Mitt Sverige”. Det är tydligt att LO har testat frågeställningar som är fundamentala och väsentliga för den linje man intagit i samhällsdebatten. Det är i många fall positivt värdeladdade förslag och påståenden som prövats.

En klar majoritet (68 %) av de svarande upplever att klyftorna har ökat i Sverige. Ungefär lika många anger att de ekonomiska klyftorna är ett mycket stort eller ganska stort problem för samhället. I undersökningen testar man också kunskapen bland medborgarna genom att be dem bedöma ett antal påståenden som falska eller sanna. Om jag inte har helt fel är samtliga uppräknade påståenden sanna. Vad man får fram här är ju hur man lyckats eller misslyckats med att få ut vissa budskap. Resultaten av dessa påståenden är ganska intressanta. En majoritet anser påståendet att klyftorna i Sverige är lika stora som i USA på 1980-talet vara falskt. Samtidigt säger en majoritet att det är sant att den rikaste tiondelen av befolkningen har haft den snabbaste inkomstökningen.

I undersökningen prövar man ett antal politiskt inriktade förslag som LO har drivit. Här får man också sig till godo ett antal intressanta resultat. 48 % av de tillfrågade svarar jakande på att ersättningen från sjukförsäkringen borde höjas. Men det är dock inte en majoritet av gruppen. Ett liknande resultat gäller arbetslöshetsförsäkringen där endast 50 % svarar jakande på att ersättningen borde höjas. 57 % svarar jakande på frågan om att avgiften för arbetslöshetsförsäkringen bör vara ungefär liknande. Det här handlar verkligen om viktiga profilfrågor för LO. Skulle svaren verkligen vara i linje med medborgarnas verkliga uppfattning finns det en del att fundera över. Svaren tyder ju på att LO:s värdering av dessa frågor inte riktigt omfattas av medlemmar och medborgare. Samtidigt tyder andra svar på att LO:s uppfattningar ligger närmare det som människor tycker och tänker.

Avslutningsvis redovisas att de svarande har en ganska pessimistisk tro på det stöd man kan få från samhället om man skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Svaren speglar säkert den bild som bildats i anledning av debatten kring försämringarna i sjukförsäkringen och av den ökande arbetslösheten.

I någon mån gäller säkert principen ”som man frågar får man svar” i denna undersökning. Det är inte något konstigt med det. Det är en princip som alla opinionsbildande organisationer ägnar sig åt idag. Man vill belägga sin bild av verkligheten genom olika typer av undersökningar av detta slag. Men samtidigt visar svaren att det alldeles säkert handlar om djupt rotade värderingar bland medborgarna. Det innebär fortfarande att medborgarna kommer att rösta på det/de politiska alternativ som man tror på har störst möjlighet att motverka dessa klyftor. Traditionellt har otvetydigt arbetarrörelsen haft störst förtroende på detta område. Men som jag diskuterat ovan finns det en del att fundera över.

Länkar: SvD, Arbetet, dn.se, ka.se

Andra som skrivit: Peter Johansson, Peter Andersson, Martin MobergMikael Dubois

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving

Annons

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 18 april, 2012, i Fackliga frågor och märkt , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: