Sverige förtjänar en regering som vågar tänka offensivt


Igår presenterade finansminister Anders Borg den borgerliga regeringens förslag till vårbudget. Förslaget är i stort sett sett kliniskt rent på framåtsyftande förslag för att utveckla det svenska arbetslivet och för att minska arbetslösheten. Den borgerliga regeringen väljer den defensiva inriktningen att enbart samla i ladorna för de onda tider som kanske kommer. Först då, kanske, de blir beredda att göra mer framtidsinriktade insatser. Å andra sidan inger inte regeringens insatser under finanskrisen något större förtroende.

Gårdagen debatt mellan finansministern och Magdalena Andersson visade detta ganska tydligt. Anders Borg ville hellre diskutera oppositionspartierna än sitt eget ansvar som sittande minister. Jag kan i någon mån förstå detta. Han är väl inte dummare än att han inser att regeringens verktygslåda blivit väldigt tom.

På DN Debatt presenterar Stefan Löfven och Magdalena Andersson sina tankar om en bättre politik för näringslivets och arbetsmarknadens utveckling. De säger …

Svenska företag konkurrerar genom kvalitet, kunskap och förnyelse. I den stenhårda internationella konkurrensen kan Sverige inte hävda sig med låga löner, lägre kompetens och gårdagens teknik. Vi måste ständigt förbättra oss, stärka våra kunskaper och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer, produkter och tjänster. Det kräver en modern tillväxtpolitik som stärker konkurrenskraften.

Socialdemokraterna avser därför att presentera inriktningen för en bättre näringslivspolitik tillsamans med förslag till jobbreformer. En bättre näringslivspolitik måste ske tillsammans med en politik för lägre arbetslöshet och utbildningar i nära samverkan med näringslivet. De framhåller den undersökning som Svenskt Näringsliv presenterade nyligen. Den visar att företagen allt för ofta inte hittar personal med relevant kompetens. Därför behöver samhället stimulera till bättre utbildningar inom skolans värld, i vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningar etc. Arbetsgivarna måste förstås också bidra till att stimulera de anställda till löpande kompetensutveckling.

Det innebär att ansvaret måste vara delat mellan samhället (staten och kommunerna), arbetsgivarna, fackliga organisationer och den enskilde. I slutändan måste jag som individ ändå vilja något. Därför blir skolan så viktig för att stimulera alla elever att utvecklas och ges alla möjligheter till ett gott liv.

Jag delar inläggets avslutande ord:

Regeringens politik har prövats i sex år, i både i hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Sveriges utvecklingsbejakande befolkning förtjänar bättre. Företag och jobb uppstår inte ur tomma intet. I vår motion presenterar vi i stället en framtidsinriktad ekonomisk politik. Vi vill satsa på ansvar, kompetens, företagande och innovation så att fler företag och jobb kan växa fram.

Det är bara så vi kan få fler i arbete, bygga Sverige modernt och stärka vår framtida konkurrenskraft.

Länkar: DN Debatt, Arbetet, Arbetet, Ekot, Rapport, di.se, Rapport, dn.se, E-K, Ekot, di.se, di.se, Folket

Andra som skrivit: Ulf Bjereld, Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Andersson, Johan Westerholm, Thomas BöhlmarkLena Georgsson WirkkalaCharlie Levin

Industribloggare: Patrik Renfors, Leine Johansson

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 17 april, 2012, in Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

 1. Kent Karlsson

  Det är många som reagerade på rubriken till debattartikeln på DN men den har ju med all säkerhet sats av DN själva för att klistra på S en etikett av att vara ”stenhårda” mot arbetslösa!
  Men när man läser artikeln så får inte jag den bilden av vad Löfven och Andersson vill få fram för budskap.

  Personligen, som varande just arbetslös har jag inget emot att det ställs ex krav på utbildning för att förbättra möjligheten till ett jobb om det är möjligt så länge det då också ERBJUDS möjligheter till det och att det finns ekonomisk stöttning som gör det privatekonomiskt möjligt!
  Så är ju inte fallet under nuvarande regering!

  När jag träffade min handläggare på arbetsförmedlingen första gången
  kom jag dit med två utbildningsförslag som jag ville satsa på. Båda
  dessa utbildningar efterfrågas ofta i jobbannonserna för mitt yrke. Den
  ena utbildningen är en vecka (Truckutbildning), den andra kanske ett par månader.Svaret var då att det inte kunde komma ifråga innan jag
  varit arbetslös i sex mån.??? Frågade också om ekonomisk flytthjälp om
  jag hittade jobb på annan ort. Samma svar där, det är sex mån. som
  gäller??? A-kassan ligger i mitt fall på ungefär 55% av min lön, under
  existensminimum! Är inte lätt att finansiera en flytt på det!

  De menade att jag skulle söka jobb i sex mån. först, jobb som inte finns på den lilla orten jag då bodde???

  Med andra ord, om du har idéer och drivet att t.o.m. frivilligt
  flytta för att få ett jobb så kan du glömma att du får stöd från
  arbetsförmedlingen innan du kan klassas som långtidsarbetslös???
  Jag påtalade för min arbetsförmedlare att utan omedelbara insatser, som ex utbildning, självklart riskera att öka antalet långtidsarbetslösa.
  Han höll med mig men sådana är reglerna som han uttryckte det. Det blir ju lite av moment 22 sade jag. Jo så blir det sade han! Effektivt mot arbetslösheten i landet? Snarare tvärtom! Undra på att långtidsarbetslösheten ökat med 143%!

  Istället skickar de hem jobbannonser för jobb som du MÅSTE söka som efterfrågar/kräver kompetens du INTE har! Hur skriver du en bra jobbansökan när din kompetens inte på långa vägar räcker till för jobbet? Ärligt talat, är inte det egentligen lite slöseri med min tid och den personalansvarige`s tid på företaget du söker till?

  Jag efterlyser full fart från min första arbetslösa dag! Redan första
  dagen skall det upprättas en handlingsplan och behövs det ev.
  kortare/längre utbildningar för att öka chanserna till att hitta ett
  jobb skall det ordnas så fort det bara är möjligt!
  På det ”glada 90-talet” gick jag en sk.
  AMS-utbildning till ett yrke jag sedan dess jobbat inom, ja fram till
  arbetslösheten i december förra året då! Så utbildning hjälpte mig ur den arbetslösheten!

  Nu kan man få vänta flera veckor innan man ens får träffa sin handläggare på Arbetsförmedlingen för första kontakten!

  Det är rena skandalen hur ineffektivt de jobbar idag, ja de var väl inte
  världsbäst under socialdemokraterna heller alltid men nu är det rent
  katastrofalt dåligt!

  När man sedan kunde läsa igår att Arbetsförmedlingen skickat tillbaka
  18 miljarder som de inte förbrukat blir man lite förb…d, varför inte
  använt dessa till utbildningar? Näringslivet hittar inte kompetensen de
  söker och Arbetsförmedlingen håller inne pengar som kunde använts till att förse näringslivet med den kompetensen de söker???

  Alliansen började sin första mandatperiod med att kraftigt skära ner på
  vuxenutbildningen/arbetsmarknadsutbildningen när arbetslösheten då låg
  på 6%! Hur tänkte de där? Handlade det beslutet om logik eller ideologi?
  Nu har de ”duttat” dit lite mera resurser på dessa
  utbildningsmöjligheter och kallar det ”stora satsningar” när det i
  praktiken handlar om lite marginella återställningar av tidigare
  indragna resurser!

  Skall
  det här landet överleva som en export och industrination måste
  Alliansen bort 2014! Om inte kommer vi att förvandlas till en
  tjänstenation där de fåtal som har jobb kommer att ägna sig åt att städa
  varandras hem och tvätta varandras skjortor!
  Det verkar vara så långt som Alliansens näringslivspolitik sträcker sig!

  • Göran Johansson

   Det var också vad jag försökte säga i mitt inlägg. Man måste få möjligheten att delta i utbildning.

%d bloggare gillar detta: