Företag som varken vill eller kan skapa goda arbetsförhållanden


Arbetsmiljöverket har skrivit en rapport som inte verkar ha fått något större genomslag i den offentliga rapporteringen. Vad jag kan se är det endast Arbetet som skrivit en längre artikel kring de slutsatser som tydligen presenteras i rapporten. Det verkar dock sympomatiskt för dagens samhällsklimat att sådana frågor får sådant litet genomslag trots att de berör en hel del människor och arbetsplatser. Nåväl!

Enligt Arbetsmiljöverket behövs det en samlad strategi för att komma till rätta med problemet av ett växande antal företag i den grå sektorn. Arbetsmiljöverket definierar denna sektor som ett växande antal företag, svenska som utländska, som varken vill eller kan skapa goda arbetsförhållanden. Myndigheten menar att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till en säker arbetsmiljö. Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, säger att …

De missförhållanden som råder bland en del av företagen hotar inte bara liv och hälsa för de anställda, utan också snedvrider konkurrensen och missgynnar de seriösa företagen på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöverket har, eftersom det inte finns någon anmälningsskyldighet för företag från EU, svårt att hitta och inspektera arbetsplatser med utländska arbetstagare. Vidare finns det i vissa branscher problemet med allt längre entreprenadkedjor. Ju längre ned i kedjan man kommer desto sämre blir arbetsmiljöansvaret.

I rapporten föreslår man ett antal åtgärder för att komma till rätta med de problem som en växande grå sektor för med sig. Man föreslår, bland annat, ändringar i lagen om offentlig upphandling. Det ska inte gå att vinna en upphandling till priset av en dålig arbetsmiljö.

Enligt rapporten verkar det finnas en större medvetenhet om dessa problem i de nordiska grannländerna än i Sverige. Arbetsmiljöverket kommer tydligen att fortsätta med detta viktiga kunskapsuppbyggande. Man efterlyser vidare en annan samhällsdebatt om dessa problem ”som kan utgöra hot mot den svenska modellen”.

Det känns som om jag borde ta mig tid att läsa rapporten. Det är onekligen ett angeläget arbete som myndigheten på detta sätt har initierat.

Länkar: Arbetet, Byggnadsarbetaren, dn.se

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 27 mars, 2012, i Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Företag som varken vill eller kan skapa goda arbetsförhållanden.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: