Ansvarsfullt ägande


Carina Lundberg Markow, som arbetar med Corporate Governance på Folksam besökte IF Metall Mälardalens och Västra Mälardalens gemensamma försäkringsrådgivarkonferens för att prata om Folksams arbete med ansvarsfullt ägande.

Carina menar att konsumentmakten har blivit viktigare. Det syns på att mängden ekologiska (eller motsvarande) ökar. Genom sitt val kan man som konsument påverka producenterna. Den politiska makten har dock fått det svårare. Sverige är en del i en global värld. Sverige kan inte bortse ifrån vad som händer i omvärlden.

Svenskarna har genom det nya pensionssystemet blivit stora aktieägare. Folksam har frågat sina sparare i Folksam, KPA och Folksam-LO om hur de värderar ansvar gentemot avkastning. En stor andel av spararna svarade att de kan ta en något lägre avkastning som pris för ökat ansvarsfullt ägande av aktier. Det finns inga undersökningar som skulle visa att ansvarsfulla investeringar skulle visa lägre avkastning än att inte bry sig.

Folksam arbetar genom att påverka de företag som man investerar i. Man påverkar på tre olika områden:
– Miljöarbetet
– Mänskliga rättigheter – yttrandefrihet, internationella normer antagna av FN (Barnkonventionen, ILO-konventionen, Mänskliga rättigheter, Jämställdhet).
– Antikorruption.

Punkterna följer FN:s program ”The Global Compact”, ett program som Kofi Annan initierade. Företag ansöker om att ansluta sig genom att skriva ett brev till FN:s generalsekreterare. Man åtager sig då att följa ett antal principer. Idag är ca 150 svenska företag anslutna.

Folksam påverkar företagen genom följande fem kriterier:
– Miljöarbete
– Mänskliga rättigheter
– Antikorruption
– Jämställdhet, kvinnor och män, och mångfaldsfrågor
– Bonussystem och liknande. Folksam vill att belöningssystem ska vara kopplade en egen insats (och kanske innebära en egeninsats), de ska hålla sig inom rimlighetens ramar.

Folksam tittar mycket på företagens interna arbetssätt med dessa frågor. Vilka interna dokument har man, hur de är formulerade etc. Hur man rapporterar till företagens styrelse och företagsledningar. Det handlar om hur systematiskt företaget arbetar med frågorna.

Under detta år har Folksam 45 bolagsstämmor att besöka. Man är fyra personer som arbetar med dessa frågor. De arbetar mycket med att läsa på, räkna och annat praktiskt för att kunna motivera sina ställningstaganden. Man deltar på debatter, konferenser och i andra sammanhang för att prata om sin verksamhet. Man har besökt Mexikanska golfen för att se effekterna av BP:s oljeutsläpp.

Folksam har i ett antal fall sålt sina innehav eftersom man inte klarat av att leva upp till Folksams krav. Carina presenterar fallet ”Bridgestone” där det fanns tveksamheter i hur företaget arbetade med att motarbeta barnarbete. Folksam publicerar på sin hemsida de fall då man ger upp och ”avinvesterar” sina tillgodohavanden. Man har ett par fall varje år.

Man söker partners i sitt arbete och har funnit samarbetsparter internationellt. Det har dock varit svårare att finna ”vänner” i Sverige.

Carina presenterade ett antal framgångar för Folksams arbetssätt. Man lyckades bland uppnå att ”G4S” tecknade världens största kollektivavtal. Man har förmått ASSA Abloy att arbeta mer strukturerat med att inkorporera värderingar i företag man köper upp och med miljöfrågor. Carina redovisar hur man arbetat med Lundin Oil för att påverka dem. KPA Pension och de som är märkta som ”Bra miljöval” inom Folksam har aktivt tagit bort Lundin Oil. Folksam är dock kvar som ägare. Carina resonerar om hur man borde göra med sitt innehav. Hon säger att Lundin Oil har ett arbetssätt som går åt rätt håll. Så ska man stanna kvar som ägare (och påverka företaget i en viss riktning) eller ska man avyttra sina innehav (och inte längre kunna aktivt kunna påverka)? Samtliga AP-fonder äger aktier, samtliga stora pensionsförvaltare har innehav i Lundin Oil.

Folksam arbetar med dessa frågor eftersom …

Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Det skulle behövas fler företag som arbetar aktivt med dessa frågor. Det är tråkigt att Folksam ska behöva känna sig så ensamman när röstar på företagens stämmor.

Annonser

Posted on 14 mars, 2012, in Fackliga frågor and tagged , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

  1. Bra beskrivet Göran! Jag tycker att du kan lägga upp detta på hemsidan!

%d bloggare gillar detta: