Avgörande med god kompetensförsörjning


Cecilia Fahlberg, förbundsordförande för Unionen, har idag ett angeläget inlägg kring kompetensutveckling i arbetslivet. Debattinlägget är skrivet ur Unionens perspektiv inför de kommande förhandlingar som PTK och Svenskt Näringsliv kommer att genomföra med start i höst. Cecilia skriver bland annat att endast …

… hälften av Unionens över 500 000 medlemmar genomför någon kompetensutveckling under ett år. Var tredje medlem känner inte att arbetsgivaren motiverar medarbetare att utvecklas och ta ett större ­ansvar. Var fjärde uppger att de inte utvecklas eller utvecklas lite i jobbet. Så många som var tredje medlem är osäker på om de kan få motsvarande jobb någon annanstans, de känner sig otrygga på arbetsmarknaden ­utanför det nuvarande jobbet.

Verkligheten är än värre om man ser till hur litet som medlemmar i LO-förbund får av sådan utbildning. Arbetsgivar- och borgerliga företrädare talar ofta om hur illa anpassade turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd är i dagens moderna arbetsliv. Man menar att kompetens borde vara en viktigare faktor än enbart anställningsvillkor i lägen då arbetsgivare måste säga upp personal. De målar upp en bild av ett arbetsliv som inte riktigt finns i verkligheten. Verkligheten är att SACO:s medlemmar får mest av löpande utbildning i arbetet, LO:s medlemmar minst. Däremellan finns TCO:s medlemsgrupper.

Här finns bakgrunden till LO:s skepsis till arbetsgivarnas strävanden. LO:s verklighet är fortfarande, i huvudsak, den att arbetsgivare inte har tid att utbilda sina anställda i tider av högkonjunktur. I lågkonjunktur har man å andra sidan inte råd att låta sina anställda förkovra sig i arbetet.

Vill arbetsgivarna diskutera en reformering av turordningsreglerna med LO lär de få vara beredda på att satsa mer på löpande kompetensutveckling av LO-förbundens medlemsgrupper. Sedan gör det ingenting om Riksdagen, som Unionen önskar, kan ingå en blocköverskridande överenskommelse om kompetensutveckling. Denna …

… bör utgå från att göra det lönsamt för företagen att satsa på kompetens. Till exempel genom att gynna företag skattemässigt att spara i goda tider för att utveckla personalen i sämre tider. Likaså vill vi se en modell för kompetensutveckling med finansiering från stat, arbets­givare och arbetstagare. Det måste bli lättare att vidareutbilda sig mitt i ­yrkeslivet, att få möjligheten att kunna studera och byta inriktning.

Ytterligare i ämnet: Europaportalen.se

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 13 mars, 2012, in Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Avgörande med god kompetensförsörjning.

Kommentarer inaktiverade.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 013 andra följare

%d bloggare gillar detta: